Vyhledat:

Proč modernizovat svůj dům právě nyní

Již to, že žijeme na přelomu století a zároveň tisíciletí, nás opravňuje k porovnávání a hodnocení toho, co bylo dříve jiné než nyní.

Mnoho se změnilo k lepšímu. Žijeme v rodinných domech nebo moderně zařízených bytech. Teplá voda a topení je pro nás samozřejmostí. K namáhavé práci využíváme techniku, k zábavě další moderní elektroniku, bez které si současný život téměř nikdo nedokáže představit.

Ale o jiných změnách slyšíme neradi. Rychlý způsob života, při kterém nemáme čas posedět s přáteli, neustálý stres z práce, který nás neopustí ani ve volných dnech, protože mobil zásadně nevypínáme, nedostatek pohybu na zdravém vzduchu. Pokud si již uděláme čas na krátkou procházku po městě, pohybujeme se mezi kouřícími domy a dýcháme vzduch zamořený nebezpečnými látkami. Velmi dobře si to uvědomujeme a začínáme přemýšlet o tom, jak se s celou situací vyrovnat, abychom rychlý růst spotřeb energií a nevhodného vytápění, způsobující nenávratné poškození zdraví, zastavili a zachovali příznivé životní prostředí i pro další generace.

 

Co s tím uděláme?

Ministerstvo životního prostředí v současné době podporuje majitele rodinných a bytových domů svými programy na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Nezapomíná také na budovy veřejného sektoru, pro které novou výzvu připravuje.

Majitelé rodinných domů již druhým rokem využívají především dotační programyNová zelená úsporám a Kotlíková dotace.Hlavním cílem programů je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energií v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Program Nová zelená úsporám běží ve všech krajích od roku 2015 nepřetržitě. Největší zájem o dotaci zatím mají obyvatelé Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.

 

Co Vás může zajímat o NZÚ:

  1. Kdo může o podporu žádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

  1. Na co je možno žádat dotaci

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

  1. Jak vysokou dotaci je možno získat

Dotaci ve výši až 50% můžete získat na výměnu oken a dveří, zateplení obvodového pláště, střechy, podlah a stropů. Podporována je rovněž instalace rekuperace, fotovoltaiky i solárních panelů.

Pokud se chystáte stavět dům s velmi nízkou energetickou náročností, známější pod názvem pasivní dům, můžete požádat o příspěvek 350 000 Kč nebo 500 000 Kč v případě, pokud váš dům klade důraz na použití obnovitelných zdrojů energie. V obou případech musí mít rodinný dům instalovanou rekuperační jednotku.

Každý žadatel si také může požádat o dotaci na zpracování odborného posudku pro jednotlivé oblasti žádosti. Tato žádost je součástí žádosti o dotaci NZÚ a pohybuje se od 5000,- Kč do 35000,- Kč podle oblasti podpory.

Kotlíkové dotacevyhlašují ve svých výzvách jednotlivé kraje individuálně. První vlny dotací již ve všech krajích proběhly a byly během několika hodin, maximálně dnů, vyčerpány. Od září tohoto roku vyhlašují kraje již 2. vlny dotací. Ve všech již vyhlášených krajích, Královéhradeckém, Plzeňském, Pardubickém a Jihomoravském, se určené finanční prostředky stejně jako v 1. vlně nedostaly na všechny žadatele.

Celkem je v Česku až 350 000 starých neekologických kotlů, které nebude možné od září 2022 používat. Dotace vyjdou na 80 000 až 100 000nových kotlů, kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, bude muset výměnu emisně nevyhovujícího kotle zaplatit ze svého.

Co Vás může zajímat o Kotlíkové dotaci:

  1. Kdo může o podporu žádat

O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva.

  1. Na co je možno žádat dotaci

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

  1. Jak vysokou dotaci je možno získat

V programu Kotlíková dotace můžete získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR se vyhlášením obou dotačních programů vydalo správnou cestu k ochraně životního prostředí nás všech. Dalo možnost majitelům rodinných a bytových domů zmodernizovat si svá obydlí a získat značnou část vynaložených prostředků z vybrané dotace nazpět. Lidé, kteří mají zájem o energeticky úspornou rekonstrukci svého rodinného domu,nemohou tuto možnost ignorovat.

Ministerstvo tímto opatření podporuje českou ekonomiku, především podnikatelskou sféru ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Kdo Vám s vyřízením žádosti a realizací pomůže?

Na našem trhu je mnoho výrobců kvalitních materiálů, vhodných pro energetickou úsporu domů, výrobců moderních zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie a firem, instalujících tato zařízení v domech. Orientovat se v široké nabídce je velmi obtížné. Je vždy dobré nechat si poradit a doporučit osvědčeného partnera.

Firma ZELENÁ PRO DŮM.cz s.r.o. se již několik let zaměřuje na vyřizování dotací pro rodinné domy. Navrhujeme nejlepší a nejefektivnější řešení, zajišťujeme zpracování veškeré dokumentace a zařizujeme potřebnou administraci.Během naší praxe jsme se setkali s jednoduchými i složitějšími projekty v rámci celé ČR. Ušetřili jsme více než 104 miliónů Kč téměř 700 majitelům zmodernizovaných domů. Naši klienti jsou zcela bez starostí, protože veškerou práci, spojenou s přípravou všech podkladů a příloh k žádosti o dotaci, vyřídíme za ně. Pokud by žádost nebyla akceptovaná, má klient naši práci zcela zdarma.Nenese tedy žádné riziko.

Další informace o možnostech k získání dotace Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace lze získat na http://www.zelenaprodum.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *