Vyhledat:

Raketový růst zájmu o NZÚ, oproti minulým letům se zčtyřnásobil. V kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů

Program Nová zelená úsporám, financovaný z Národního plánu obnovy, pomáhá dlouhodobě snižovat náklady na energie. Aktuální růst cen energií výrazně zvyšuje i zájem o dotace na úsporná opatření, jen za prvních pět měsíců tohoto roku požádalo o dotace více lidí než za celý loňský rok. Ministerstvo životního prostředí navíc ještě rozšiřuje pomoc domácnostem. Nově mohou peníze na výměnu nevyhovujícího vytápění získat majitelé bytů v bytových domech i jednotlivě a podpora se rozšiřuje také na majitele tzv. řadových domků evidovaných jako vymezené bytové jednotky.

„Zájem o program Nová zelená úsporám pozorujeme dlouhodobě, vlivem složité situace na trhu s energiemi i přísnějších požadavků na ekologická řešení nárůst v posledních měsících enormně zrychlil. Oproti minulým letům je nyní téměř čtyřnásobný. Jen za pět měsíců tohoto roku obdržel Státní fond životního prostředí ČR již 23 745 žádostí s požadavkem na 4,6 miliardy korun. Za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám, tedy od roku 2014, evidujeme celkem 102 tisíc žádostí o podporu energetických opatření u rodinných a bytových domů v objemu přes 22 miliard korun, z toho přes 20 miliard už bylo schváleno nebo vyplaceno na účty žadatelů,“ uvádí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Podpora se rozšiřuje i na další domácnosti

I přes mimořádnou oblibu dotačního programu se snaží ministerstvo zájem o úspory energie v domácnostech ještě více povzbudit a dotace zpřístupnit co největšímu okruhu lidí. Prvním krokem je s platností od 1. června sada programových novinek, díky kterým bude moci uspořit za energie a získat lepší a ekologičtější bydlení ještě více domácností.

„Vlastníci bytových jednotek v bytových domech zcela určitě přivítají možnost zcela bez omezení požádat o podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla ve svém bytě. Dotační podporu jsme také rozšířili o majitele tzv. řadových domků, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako vymezené bytové jednotky,“ upřesňuje ministryně Anna Hubáčková nejdůležitější novinky. V aktualizovaných pravidlech programu Nové zelené úsporám tak bude podpora „řadovek“ zařazena do kategorie Rodinné domy a jejich majitelé budou moci žádat o všechny druhy podpory určené pro vlastníky rodinných domů.

Další skupinou, která bude mít nyní možnost získat finanční prostředky z programu, jsou žadatelé s již dříve vyplacenou podporou na novostavbu, případně ti, kteří tuto dotaci aktuálně čerpají. Takoví zájemci si mohou opět požádat o dotaci, a to na doplňková energetická opatření, jako je fototovoltaika, řízené větrání, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie. V případě bytových domů mohou být nově žadatelem a příjemcem podpory i příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Již v dubnu přistoupil rezort k úpravě nabídky dotací v reakci na plány Evropské komise a České republiky snížit závislost na dodávkách ruského plynu a zvýšit energetickou bezpečnost země. Od 1. května byla ukončena podpora plynového vytápění u výměn stávajících neekologických zdrojů. Současně vstoupilo v platnost, že od 1. července nebude možné získat dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu. Program také nepodpoří opakovanou výměnu zdroje, v případě že ta předchozí proběhla za přispění dotačních prostředků po 1. 1. 2009. Na druhou stranu se o dotaci na výměnu zdroje vytápění mohou ucházet i majitelé vymezených bytových jednotek u rodinných domů.

Skokový nárůst zaznamenává fotovoltaika a výměny neekologických kotlů

V říjnu loňského roku spustilo ministerstvo novou etapu programu, financovanou z prostředků Národního plánu obnovy v objemu 19 miliard korun. Zatímco v předchozí etapě dominovalo mezi podporovanými opatřeními zateplení budov, aktuálně se jednoznačně nejvyšší oblibě těší příspěvek na domácí fotovoltaické systémy. Počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku přijatých od počátku roku již překonal čísla za celý loňský rok a tvoří polovinu všech žádostí v nové etapě programu. Druhým nejčastěji žádaným opatřením jsou výměny neekologických kotlů a lokálních zdrojů, jejichž podporou ministerstvo doplňuje program kotlíkových dotací určených letos výhradně nízkopříjmovým domácnostem. Setrvalý zájem je i o tzv. Dešťovku, tedy oblast podpory hospodaření s dešťovou a odpadní vodou u obytných budov. Dříve samostatný program byl pod program Nová zelená úsporám začleněn loni v říjnu. Výhodou je, že majitelé domů mohou pořízení nádrže na dešťovou vodu zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, např. zateplením, výměnou starého kotle atd., a získat tak finanční bonus. Stále větší oblibě se těší také příspěvek na dobíjecí stanice pro elektromobily či zvlášť vyčleněný ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie. I přes enormní nápor žadatelů se příjem žádosti daří zvládat

„Další etapa programu Nová zelená úsporám běží více než dobře. Jestliže jsme v předchozích letech evidovali v programu průměrně 35 žádostí denně, v loňském roce to byl už dvojnásobek a letos přijímáme každý den kolem 170 žádostí,“ přibližuje ministryně Anna Hubáčková.

Mimořádný zájem o dotační program potvrzuje i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má na starosti administraci žádostí: „I přes mimořádný nápor žadatelů se nám daří dodržovat standardní šestitýdenní lhůtu pro akceptaci žádosti, během které musí žádost nejprve projít formální a technickou kontrolou. Nikdo se nemusí bát, že by se na něj prostředky nedostaly. Nadále platí, že žádosti jsou administrovány nárokovým způsobem, tedy pokud si někdo o dotaci požádá a parametry programu splní, je jisté, že dotaci získá.“

NZÚ významně přispívá k celkovým úsporám energií a ochraně klimatu

“Program Nová zelená úsporám je Evropskou komisí hodnocen jako nejúspěšnější program v České republice v oblasti úspor energie, a to nejen čerpáním prostředků, ale především efektivností vynaložených nákladů na dosažené úspory v konečné spotřebě energie. „Podle evidence proplacených žádostí se dotační program podílel na úspoře 5,52 PJ a snížení emisí CO2 o 905,3 tis. t/rok. Realizací všech opatření dle aktivních žádostí lze predikovat, že v rámci NZÚ budou dosaženy úspory v konečné spotřebě energie ve výši cca 8,7 PJ a snížení emisí CO2 o 1 428,5 tis. t/rok,“shrnuje přínosy pro životní prostředí ředitel Valdman.

Výsledky probíhajícího programu Nová zelená úsporám dokládají, že správně nastavená dotační podpora úsporných opatření má nejen silný motivační a stabilizační efekt pro domácnosti, ale též podporuje rozvoj realizačních firem, nárůst pracovních míst ve stavebnictví a má významný přínos pro státní rozpočet.

Tabulka Nová zelená úsporám 2014–2022

 

Rok podání Počet podaných žádostí Požadovaná dotace v Kč
2014 4 847 929 703 725
2015 4 794 998 460 623
2016 6 611 1 419 117 602
2017 6 495 1 433 055 596
2018 7 501 1 611 435 949
2019 10 884 2 359 744 714
2020 14 717 3 264 755 257
2021 22 333 4 507 108 659
2022* 23 745 4 671 717 141
Celkem 101 927 21 195 099 266

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *