Vyhledat:

Registr zprostředkovatelů zpřehlední trh s energiemi, prodejci budou muset vystoupit z anonymity

  • Největší dodavatelé energií se shodli, že zavedení registru zprostředkovatelů na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ) pročistí trh od tzv. energošmejdů
  • Kontrolní orgány musejí získat nové pravomoci pro boj s nekalými praktikami zprostředkovatelů

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) spolu s velkými dodavateli energií plně podporuje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu zřídit bez odkladů registr zprostředkovatelů prodeje energií. Návrh, se kterým počítá vládní novela energetického zákona, je důležitým opatřením ke kultivaci trhu s elektřinou a se zemním plynem.

„Takzvaní energetičtí šmejdi jsou nedílně spojeni s činností zprostředkovatelů v energetice. Vítáme proto záměr ministerstva posílit pravomoci ERÚ, jenž by měl vést registr zprostředkovatelů stejně, jako ČNB vede registr zprostředkovatelů ve finančních službách. Stát musí být schopen dohledat, kdo nepoctivou smlouvu se zákazníkem podepsal, a mít nástroje na jeho potrestání. Dnešní situace, kdy se energošmejdi mohou schovávat v anonymitě, je nepřijatelná a musí co nejdříve skončit. Pevně věřím, že ERÚ dostane dostatek nástrojů tak, aby udělal v prodeji energií pořádek, protože ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů je uvedena v energetickém zákonu jako první z důvodů, pro které byl ERÚ v roce 2001 založen,“ řekl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Podle připravené novely energetického zákona má ERÚ prostřednictvím elektronického registru udělovat oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost v energetice na pět let s možností dalšího prodloužení. Mezi nové povinnosti zprostředkovatelů bude mimo jiné patřit informování spotřebitelů o skutečnosti, že s nimi jednají jako zprostředkovatelé, prokázání se osvědčením, doložení totožnosti, adresy sídla, identifikačního čísla a registračního čísla. Spotřebitelé navíc získají právo kdykoli bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

„Tolik chybějící registraci zprostředkovatelů se trh aktuálně snaží vyřešit na vlastní pěst. Zodpovědní dodavatelé přijali přísná samoregulační pravidla v rámci Deklarace 2.0, včetně detailní kontroly práce zprostředkovatelů, někteří zprostředkovatelé vytvářejí vlastní seznamy energošmejdů. Tyto aktivity pomáhají vyřešit největší problémy, ale jedinou dlouhodobě udržitelnou cestou je novela energetického zákona a co nejrychlejší posílení kompetencí a kapacit ERÚ. Času jsme ztratili už dost a je proto zapotřebí, aby stát začal plnit svou roli,“ doplnil T. Prouza.

Do doby účinnosti novely energetického zákona se dohodl SOCR ČR s nejvýznamnějšími dodavateli energie na tzv. Deklaraci 2.0 na ochranu spotřebitelů. Její signatáři, mezi které patří skupiny ČEZ, innogy, E.ON, Bohemia Energy nebo společnosti MND či Centropol, se mimo jiné zavázali, že budou sami důsledně kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů. Pokud u některého z nich zjistí, že se dopustil neetických obchodních praktik, mají za povinnost vyžadovat okamžitou nápravu nebo s takovým zprostředkovatelem zcela ukončit spolupráci.

Podle statistik stále přibývá problémů a podání v souvislosti s aukcemi energií a se zprostředkovateli. V loňském roce řešil ERÚ přes 13 tisíc podání a v jednotlivých správních řízeních nařídil pokuty v řádech milionů korun. Samotné zprostředkovatele energií kontroluje Česká obchodní inspekce. Za poslední rok evidovala v souvislosti s působením energetických šmejdů přibližně 10 tisíc podnětů.

 

Vyjádření signatářů Deklarace 2.0 na otázku:

Co si slibujete od zřízení registru zprostředkovatelů prodeje energií?

„Registr zprostředkovatelů znamená přímý a efektivní dohled nad činností zprostředkovatelů v energetice a je logické, aby takovou kompetenci měl ERÚ. Tento nástroj umožní snadno dohledat osoby, které službu zprostředkování nabízejí. Díky povinné registraci vydávané ERÚ se budou zprostředkovatelé řídit podobnými pravidly jako licencovaní dodavatelé na trhu. Budou moci provádět zprostředkovatelskou činnost pouze na základě oprávnění, které bude možné odejmout. Zprostředkovatele bude možné sankcionovat, což by mohlo znamenat skutečný zlom v našem úsilí agresivní či nekalé obchodní praktiky z energetického trhu vymýtit.“ (Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej)

„Pokládáme registraci za nutnost. Pokud mají všichni féroví hráči na českém trhu zájem o kultivaci obchodních činností a skutečný servis pro zákazníky, tak musí na tento princip přistoupit. Registrace u ERÚ je základní podmínkou nové transparentnosti. Každý si bude schopen zkontrolovat, zda ten či onen prodejce je alespoň evidován. Regulátor by měl být v tomto případě také základním garantem pro širokou veřejnost, že registrované subjekty provozují korektní obchodní praktiky.“ (Martin Chalupský, ředitel komunikace innogy v ČR)

„Vnímám vznik registru jako krok, který zpřehlední trh s energiemi. Klientům to umožní lépe se orientovat, protože registr by měl sloužit jako garance kvality obchodníků. Uvítali bychom, kdyby součástí procesu byla i certifikace – jako je to běžné i v jiných oborech. Zákazník si pak může sám zkontrolovat, jestli je prodejce spolehlivý a v minulosti už pravidla neporušil. Těch, kteří používají nekalé praktiky, je totiž v energetice bohužel stále dost. My proti šmejdským praktikám dlouhodobě a intenzivně bojujeme, protože poškozují v očích veřejnosti celý trh. Naším cílem je změnit legislativu ve prospěch klienta. Považuji za nepřípustné, aby lidé byli manipulováni, bylo jim vyhrožováno nebo byli vystaveni jiným šmejdským praktikám. Něco takového do obchodu nepatří a je naším úkolem se proti tomu postavit.“ (Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie)

 „Zřízení tohoto registru podporujeme, ale zároveň si uvědomujeme, že je třeba řešit podomní prodej jako takový. V současnosti se totiž jedná o nejproblematičtější způsob prodeje energií. Ačkoli jsme se sami dlouhou dobu snažili o jeho kultivaci, rozhodli jsme se od něj úplně ustoupit. Věříme, že tím dáváme pozitivní příklad i ostatním, jak celý energetický trh vyčistit od nepoctivých obchodníků.“ (Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy)

„MND podporuje aktivity směřující k posílení postavení zákazníka v energetice již od počátku působení na trhu. Jednou z variant, jak kultivovat trh dodávek energií, je navýšit nároky na kvalitu služeb poskytovaných tzv. nezávislými energetickými zprostředkovateli a poradci, u kterých se historicky vyskytovalo nejvíce problémů. MND proto podporuje zřízení registru pro nezávislé energetické poradce a zprostředkovatele u ERÚ. Věříme, že tato registrace pomůže ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a zlepší tak postavení zákazníka na trhu.“ (Lukáš Pokrupa, ředitel divize MND Retail)

 „Registr zprostředkovatelů by měl být jedním z funkčních nástrojů, jež přispějí ke kultivaci trhu s energiemi. Anonymita zprostředkovatelů nepřináší spotřebitelům nic dobrého. Vnímáme jako pozitivní krok, že právě ERÚ by měl registr uvést do praxe a dohlížet nad jeho fungováním.“ (Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů Centropol Energy)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *