Vyhledat:

Rozsudek v případu Solar Černilov zrušen Nejvyšším správním soudem

 

Nejvyšší správní soud včera zrušil rozsudek v případu FVE Solar Černilov. To je důležitá informace pro řadu dalších provozovatelů FVE. Ve sporu mezi provozovatelem elektrárny a státním zastupitelstvím jde o datum uvedení do provozu, konkrétně o otázku, zda je elektrárna v provozu, i když jí schází elektroměr. Státní energetická inspekce a státní zastupitelství tvrdí, že ne, a k tomuto názoru se přiklonil i soud první instance ve sporu Solar Černilov. Nejvyšší správní soud však nyní tento rozsudek zrušil. Pro FVE dokončované na konci roku 2010 je otázka určení data uvedení do provozu zásadní, neboť od ledna následujícího roku se výrazně snižovala výše státní podpory OZE.

 

Zprovozňování elektráren, které teprve čekaly na namontování elektroměru, bylo ke konci roku 2010 běžnou praxí, a nelze proto provozovateli elektrárny připisovat špatný úmysl, když postupoval, jak bylo běžné, navíc postupem, který schvaloval i ERÚ. Odhadujeme, že touto úvahou se řídil i Nejvyšší správní soud, když zrušil prvoinstanční rozsudek. O případu jsme už psali před rokem v textu Proč bude pravděpodobně zrušen precedenční rozsudek ve věci elektroměrů, kdy jsme předvídali zrušení pro nepřezkoumatelnost. S ohledem na prejudikaturu, na kterou NSS v rámci rozsudku Solar Černilov odkazuje, se zdá, že to skutečně je hlavním důvodem. Jakmile budeme mít k dispozici plný text rozsudku, napíšeme o případu víc.

Autor: Filip Nečas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *