Vyhledat:

Správná cesta k energetické nezávislosti

Současným trendem nejen u nás, ale ve všech vyspělých zemích světa, je snižovat energetickou spotřebu v technologických systémech, dopravě a co se týká každého z nás, rovněž v objektech pro bydlení, ať již rodinných nebo bytových domech. Zde to každý cítí přímo v souvislosti se stoupajícími provozními náklady na bydlení a proto zájem o jejich minimalizaci, souvisí se snahou být co nejvíce energeticky nezávislým.

 

 

Je zcela přirozené, že dnes nová výstavba využívá nových stavebních materiálů, které velmi dobře tepelně izolují a využívají se jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích starších objektů, aby se snižovaly nároky na tepelnou energii pro vytápění. Protože tato problematika dnes zajímá velkou část veřejnosti, obrátili jsme se na odborníka, který je mnohaletým zastáncem minimalizace spotřeb energií, aby odpověděl na aktuální otázky, které, zajímají především potenciální stavebníky.

 

Ing.Josef Slováček

Je jím Ing.Josef Slováček, ze společnosti TERMO KOMFORT s.r.o, již déle než 20 let aktivně šíří osvětu v oblasti energetických úspor v rámci odborných konferencí, na veletrzích, výstavách a mezi mládeží na odborných školách.

Celoročně provozuje Poradenské středisko pro úsporné vytápění a zdravé bydlení, se sídlem v Národním stavebním centru v Brně, které navazuje na areál brněnského výstaviště. Součástí je trvalá exposice energeticky úsporných zařízení v provozu, jako jsou různá tepelná čerpadla, systémy řízeného větrání – rekuperací, mimořádně úsporný ohřev teplé vody s využitím tepelné energie z odpadního vzduchu, vlastní domácí fotovoltaická elektrárna a další výrobky pro hospodárné využití energie.

 

Redakce: Pane inženýre, s jakými dotazy se na Vás nejčastěji obracejí návštěvníci Vašeho poradenského střediska?

J.S. Převážně nás navštěvují mladí lidé, kteří jsou ve stadiu projektové přípravy výstavby jejich nového rodinného sídla a mají těžkou hlavu z toho, aby se správně rozhodli o volbě energetické koncepce v domě, aby byla v souladu s trendy do budoucna, vždyť dům staví  na desítky let.

Přicházejí z pravidla již s nějakou vlastní představou, ale potřebuji si ujasnit ekonomické souvislosti, aby se mohli správně rozhodnout. Dnešní trh nabízí různé možnosti, ale jak se v tom má chudák stavebník vyznat, když není zrovna z oboru. Často posbírané informace z internetu bývají i protichůdné a účelově zavádějící. Vždy je potřeba probrat individuálně všechny souvislosti a s výhledem, protože často chybí dostatek seriosních informací pro rozhodování. Obecně se velice málo ví o tom, že s ohledem na ochranu klimatu bude do roku 2050 ukončeno spalování fosilních paliv, mezi které patří třeba i zemní plyn, který je u nás poměrně rozšířeným palivem, které prakticky nemáme, je strategickou surovinou, kterou musíme nakupovat a nedá se předpokládat, že jeho cena bude stále na cenové úrovni, jaká je dnes.

Druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou lidé kategorie 55+, kteří bydlí a mají ve svých domech vytápění odpovídající trendům, které odpovídají době výstavby před 25 až 30 lety a dříve.

Sem patří kotle na kde co, mnohdy dělané amatérsky, nebo bez ohledu na kvalitu spalování, které je nutno nahradit, protože škodí životnímu prostředí. Tito lidé chápou, že se svým zastaralým tepelným zdrojem budou muset něco udělat a proto se rovněž přicházejí poradit.

Třetí  skupinu zájemců tvoří investoři výstavby komerčních objektů, jako jsou různé halové stavby pro výrobu nebo skladování, administrativní budovy, sportovní a společenské objekty a třeba i stavby církevní. Každý druh objektu vyžaduje individuální posouzení a volbu optimálního řešení.

 

Redakce: Když se vrátíme k výše uvedenému nadpisu o energetické nezávislosti, jaký je Váš názor, jak toho dosáhnout, co můžete poradit?

 

J.S. Nikdy jsem nebyl a nejsem zastáncem toho, aby se dělaly z domů pro bydlení neprodyšné „termosky“, jak někteří propagátoři takových staveb tvrdili a někteří stále ještě tvrdí, že je to jedná správná cesta, aby se snížila jejich energetická náročnost.

Mnohem lepší řešení vidím ve využití obnovitelných energií, kterých máme kolem sebe nevyčerpatelné množství. Jsem rád, že cesta ve výstavbě vede k t. zv. „nulovým domům“, kde se využívá právě obnovitelných energií, přičemž se nemusí nic spalovat, výrazně se omezují produkce kysličníku uhličitého a dalších skleníkových plynů, které mají  přímý vliv na přírodní jevy spojené s katastrofami na naší planetě a snad se podaří předejít hrozbám souvisejícími s globálním oteplování. Při tom myslím na naše děti a vnoučata a další generace, co by je mohlo potkat, pokud účinně nebudeme okamžitě a důsledně působit proti dosavadním způsobům likvidace fosilních paliv jejich spalováním v kotlích nebo spalovacích motorech automobilů.

 

Redakce: Co máte konkrétně na mysli, když se zmiňujete o využívání obnovitelných zdrojů energií?

Tím máte na mysli větrné elektrárny, nebo vodní elektrárny? Ale ty nejsou všude, jak nám tedy pomohou?

 

J.S. Ano, větrné a vodní elektrárny vyrábějí čistou elektrickou energii, kterou pak využíváme k pohonu různých motorů, domácích spotřebičů, osvětlení a podobně. Jenže pro vytápění našich obydlí a dalších objektů, kde se musí v zimě topit, nebo v létě zase třeba chladit, to zdaleka nestačí.

Mnohem dokonalejší a výkonnější způsob, jak získat obrovské množství tepla nebo chladu, jsou tepelná čerpadla. Ta dokáží z bezprostředního okolí vytápěných objektů odebrat z vody, země nebo vzduchu velké množství tepelné energie a tu povýšit na takovou úroveň, že se s ní dá prostřednictvím topného systému objekty vytápět a ohřívat rovněž teplou vodu. Pro svůj pohon při tom potřebují jen asi 25 až 30% elektrické energie, a ten zbytek to je 70 až 75% máme zcela „zadarmo“! Tuto energii nám poskytuje v obrovském množství Slunce, případně zemské jádro. Dokud bude Slunce nad námi a zemské jádro nevyhasne, pak bude dostatek energie pro život na zemi. Toto nebezpečí však nehrozí. Tím jsem se zmínil o nejefektivnějším způsobu, jak využít obrovské množství obnovitelné energie, která je všude kolem nás. Pokud někdo namítne, že však je pro pohon potřeba elektrická energie, která se musí vyrobit v tepelných elektrárnách, kde se spaluje uhlí nebo zemní plyn, tedy fosilní paliva, pak elegantním řešením je využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickými panely ze slunečního záření. Pak je to zcela čisté, z hlediska provozu domů a tím se dostáváme k té zmíněné (téměř) energetické soběstačnosti.

 

Redakce: Představa je to krásná, jistě pro zachování života na zemi povzbudivá, ale jistě to stojí spoustu peněz. Jak je to s ekonomikou představeného řešení.

 

J.S. Vysvětlil jsem, jak se dá posbírat tepelným čerpadlem spousta energie „zadarmo“, ale musím pro objektivnost informací uvést, že tepelné čerpadlo je „nejdražší kotel“.  Jenže k tomu musím dodat, že je to však jediný tepelný zdroj, který se svým provozem za dobu svého „života“ několikrát zaplatí. Díky mimořádně nízkým nákladům na „vyrobené teplo“ se ve srovnání s „nějakým kotlem“, nejčastěji plynovým, který cca po 10 letech bude potřeba nahradit, přičemž plyn, co jím po spálení proletí komínem musíme zaplatit, pak kvalitní tepelné čerpadlo, které má životnost cca 20 let, nejen že vydělá na sebe, ale také na nové, které po jeho „úmrtí“ nahradíme a ještě zhruba 1/3 nákladů proti plynovému kotli ušetří. To je ta ekonomická stránka věci, ale další přínosy ekologické jsou finančně nevyčíslitelné! Jsem o tom hluboce přesvědčen a zkušenosti majitelů kvalitních tepelných čerpadel mi to potvrzují. Navíc, tepelná čerpadla lze využít v horkých letních měsících i k velmi levnému ochlazovaní vnitřních prostorů, což žádný kotel nesvede. Takže shrnuto: tepelné čerpadlo zajistí celoročně nejvyšší pobytový komfort a ohřev teplé vody při nejnižších provozních nákladech a bez ekologických dopadů.

 

Redakce: Tím jsme se dostali k tomu, jak topit, případně chladit a ohřívat teplou vodu. Ale zmiňujete se o poradenství pro zdravé bydlení. Co tím máte na mysli?

 

 

J.S. Zdravé bydlení vyžaduje, aby v domě nebo i v kanceláři nebo škole, byla potřebná tepelná pohoda, tomu rozumí všichni. Jenže aby v prostorech, kde se zdržujeme, ať doma nebo v práci, je nutno zajistit dostatek čerstvého vzduchu s obsahem kyslíku a omezeným množstvím kysličníku uhličitého, který při své činnosti, ale třeba i při spánku produkujeme. On sice není vidět, ale dá se měřit a nevěřili byste, v jak velkém množství se vyskytuje, aniž bychom si to uvědomovali. On to není jen CO2, ale i další látky, které se vyskytují ve vzduchu v uzavřených prostorách včetně prachových částic, které se nám dostávají do plic. Lékaři upozorňují na to, že zjišťují, jak se horší zdravotní stav obyvatelstva, vzhledem k tomu, že dnešní domy jsou těsné málo prodyšné, stejně jako domy po zateplení. Příčinou je nedostatečné větrání, protože větrání okny v trvání pár minut ráno je zcela nedostatečné a většinou se nechce větrat, aby v zimě neutíkalo z domu teplo, které se musilo nějak „vyrobit“ a to stálo peníze.

Spoustě lidí vůbec nedochází, že dříve domy nebyly tak těsné jako dnes, a proto takové věci jako je  rekuperace z nevědomosti neuznávají, ba přímo odmítají. Nikomu to nevnucuji, ale když při konzultaci přijde řeč na řízené větrání, zpravidla změní na ně názor, protože  si uvědomí, že podvědomě vnímají problém, ale netušili, s čím to souvisí.

 

Redakce: Tím jsme si prošli Vaši osvětovou a poradenskou činnost. Vás někdo sponzoruje, nebo z čeho jste vlastně živi?

 

J.S. Konzultace poskytujeme bezplatně, přičemž nás nikdo nesponzoruje, ani žádné dotace nedostáváme.

Naše činnost je zaměřena na komplexní služby od počátečních konzultací, přes zpracování technických řešení a případně projektových řešení, přes dodávky technologických zařízení pro úsporné vytápění/chlazení a větrání. V naší nabídce je tepelná technika od předního světového výrobce ekologických a tepelných systémů značky DIMPLEX, kterého na našem trhu zastupujeme od roku 1992.

Jsme patřičně hrdi na to, že dodáváme na náš trh výrobky vysoké technické úrovně, kvality a spolehlivosti, o čemž svědčí konstatování, že děti našich prvních zákazníků k nám přicházejí a s odvoláním na to, „naši rodiče mají dodnes Vaše výrobky a jsou s nimi velmi spokojeni“ a proto si je přicházejí rovněž pořídit. To potěší.

 

Redakce: Pane inženýre, děkujeme Vám za informace, které vycházejí z Vašich dlouholetých zkušeností a věříme, že i našim čtenářům byly Vaše odpovědi na naše otázky inspirativní. Přejeme Vám úspěšné pokračování Vaší záslužné činnosti.

 J.S.: Pokud budete potřebovat, pak kontakty na naši společnost jsou:

 

TERMO KOMFORT s.r.o

Bauerova 491/10 603 00 Brno

tel.: 545 213 628 ,e-mail: info@termokomfort.cz

www.termokomfort.cz www.dimplex.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *