Vyhledat:

Stavět šetrně se v Česku stává trendem

Končící rok 2017 se nesl ve znamení růstu oboru šetrného stavebnictví. V Česku roste nejen výstavba energeticky úsporných domů a počet certifikovaných objektů, ale společnost se začíná mnohem více zajímat i o kvalitu vnitřního prostředí budov, v nichž trávíme až 90 % svého času. V souvislosti s tím stoupá také počet firem věnujících se různým oblastem šetrné výstavby od vývoje stavebních technologií přes hospodaření s vodou až po udržitelné materiály a recyklaci odpadů. Svědčí o tom mimo jiné stav členské základny největší tuzemské oborové organizace– České rady pro šetrné budovy, která hlásí vstup dalších nových členů a rok 2017 zhodnotila na svém výročním zasedání.

 

„V letošním roce jsme zaznamenali téměř 10% meziroční nárůst počtu certifikovaných budov. Aktuálně jich je v Česku celkem 155, z nichž 65 % tvoří stavby s certifikací BREEAM. Současně evidujeme rostoucí zájem společností o členství v Radě: za posledních deset měsíců přistoupilo sedm nových členů – IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions,ztotožňujících se s principy šetrného stavebnictví a dlouhodobě udržitelných řešení. To považujeme za pozitivní vývoj i ve vztahu k naplnění naší tzv. Vize Nula, kterou chceme v Česku směřovat k výstavbě budov s nulovou zátěží na prostředí.Klíčová jsou z tohoto důvodu především koncepční řešení, ať už se jedná o problematiku Smart Cities, energetického managementu, hospodaření s vodou, oběhového hospodářství či vnitřního prostředí budov. Naše pracovní skupiny se proto věnují všem těmto oblastem udržitelného stavebnictví a naším úkolem je přispívat k rozvoji oboru a vzdělávání odborné i laické veřejnosti,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

 

Rada pomáhá i školám a veřejné správě

Rada letos významně rozšířila své aktivity v regionech a v průběhu roku uspořádala řadu vzdělávacích seminářů a oborových konferencí, z nichž některé uskutečnila v rámci grantového programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. S ním Rada spolupracuje i v oblasti veřejných zakázek, kdy zadavatelům z řad státní a veřejné správy radí s přípravou vhodného zadání pro výstavbu kvalitních šetrných budov. Ve spolupráci s UCEEB a podporou Ministerstva pro místní rozvoj zase pracuje na projektu hodnocení udržitelnosti chytrých měst. Angažuje se rovněž v oblasti vzdělávání a školství. Spolu s Národní technickou knihovnou vytváří specializovaný fond literatury k šetrným budovám a udržitelnosti – v letošním roce fond již dosáhl téměř 100 zahraničních odborných titulů. Významnou aktivitou Rady v letošním roce bylo zahájení projektu o stavu vnitřního projektu v českých školách. Do pilotní fáze se zapojily dvě školy, v nichž prováděná měření koncentrace škodlivého oxidu uhličitého (CO2), kvality osvětlení a akustiky poukázala na nevyhovující původní stav a jasné zlepšení po instalaci potřebných opatření. Rada proto bude tento projekt nadále rozšiřovat a pomáhat tak dalším školám, aby děti i učitelétrávili čas v lepším a zdravějším prostředí.

 

Rok 2020 se blíží, energetické úspory jsou nezbytné

Celoroční činnost Rady a jejích členů se promítá do mnoha oblastí udržitelného stavebnictví včetně legislativy. Ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy byla zapojena do nastavení dotačních programů, např. některých výzev v rámci Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí či Strategie renovace budov v ČR.„V intenzivní práci nepolevíme ani v příštím roce, kdy budeme zase o krok blíž ke zlomovému roku 2020, kterým legislativa EU zavazuje Českou republiku k energetické účinnosti a šetrné výstavbě.Podle směrnice EPBD II se mají od roku 2020 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vzhledem k tomu, že podle údajů Evropské unie činí podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Unie 40 % a nadále roste, je tento krok správnou cestou. Je nutné významně snížit spotřebu a využívat obnovitelné zdroje. Inspirativním příkladem nám mohou být skandinávské země, kde jsou udržitelnost rozvoje a respekt k okolnímu prostředí neoddělitelnou součástí tamějšího životního stylu,“dodává Simona Kalvoda.


Inspirujme se ve Skandinávii či Rakousku

A jak vidí trend environmentálně šetrného stavebnictví noví členové Rady, kterými se staly firmy IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions?

Udržitelnému rozvoji se věnujeme dlouhodobě.Stavebnictví je totiž jedním z oborů, který má na životní prostředí zásadní vliv, a proto bychom se měli co nejvíce zasadit o minimalizaci těchto dopadů. Z tohoto důvodu se zajímáme o provoz našich obchodních domů a budov po celém světě a jejich životní cyklus. Na střechy prodejen tak tam, kde je to možné, instalujeme fotovoltaické panely a abychom dosáhli certifikace BREEAM Excellent, soustředíme se na využívání různých obnovitelných zdrojů energie a technologií,“vysvětluje Nicole Erdmann, Country Property Manager společnosti IKEA.„Zároveň je potřeba řešit také mikroklima bytů a domů, a to zejména větrání. Současné monolitické stavby v tomto ohledu nepochybně zaostávají. Vhodné příklady realizací a řešení můžeme přitom nalézt hned v sousedním Rakousku,“ uvádí Alexandr Bory, projektový manažer firmy VKM Solutions.S potřebou úspor energií, chytrých šetrných řešení a nutností dohnat západní evropské země souhlasí i další členové Rady.„Pro zvýšení standardu výstavby v ČR je klíčová změna uvažování všech subjektů z krátkodobého horizontu na ten dlouhodobý, ať už ve vztahu k zadávání investic, projektování a realizaci budov či optimalizaci ekonomiky provozu. Stěžejní je zejména úprava legislativy, která by neměla obsahovat zbytečné administrativní kroky, aby její implementace mohla být co nejsnazší,“hodnotí stávající situaci jednatel společnosti Asio New Karel Plotěný a Marek Vintr, předseda představenstva developerské firmyAvrioinvest, jej doplňuje: „Jsme za západními zeměmi v tomto ohledu pozadu. Nicméně legislativa se velmi rychle mění a my musíme být schopni na tyto změny včas reagovat. Zásadní roli v tomto ohledu hraje i osvěta v rámci široké veřejnosti.“

 

Šiřme osvětu a informujme veřejnost

Právě osvěta a šíření informací jsou zásadní i podle generální ředitelky výrobce oken Velux Dagmar Plevačové: „Je naprosto nezbytné vytvářet a rozšiřovat povědomí všech zainteresovaných subjektů, od domácností přes výrobce, úředníky, až po politiky. Vše se nicméně musí dělat s ohledem na koncového uživatele.Je proto potřeba nabízet funkční řešení, která budou odpovídat jeho potřebám a zároveň budou ekonomicky výhodná. ČR by z tohoto důvodu měla mít dlouhodobou koncepci pro oblast budov zohledňující všechny tyto aspekty.“S tím souhlasí i Václav Pávek, ředitel odboru Smart Cities&Regions společnosti Gordic: „Je nutné, aby došlo ke sjednocení a správě pravidel pro vytvoření zdravého a hospodárného prostředí všech typů budov. Česká rada pro šetrné budovy má v tomto ohledu dle našeho názoru co nabídnout a může významně přispět k tvorbě pravidel a související metodiky.“Přínos Rady oceňuje i Tomáš Hradil, výkonný ředitel společnosti firmy Prowork:„Do rukou odborníků bychom se měli svěřovat častěji. České stavebnictví má totiž co dohánět a potřebuje silnou a odbornou autoritu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *