Vyhledat:

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT PODEPSALO DOHODU O SPOLUPRÁCI S VELETRHEM AQUATHERM PRAHA 2018

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) a organizátor veletrhu, společnost MDL EXPO, podepsaly dohodu o spolupráci. UCEEB navíc udělilo záštitu nad 22. ročníkem veletrhu Aquatherm Praha 2018 konající se v období 27. února až 2. března 2018 v PVA EXPO Praha a zároveň se stává odborným partnerem samostatné sekce veletrhu s názvem Integrovanéřízení a správa budov. 

 

Jedná se již o 22. mezinárodní odborný veletrh technického zařízení, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy. Součástí spolupráce mezi UCEEB a Aquatherm Praha 2018 budou odborné přednášky a přítomnost odborníků a specialistů na připravovaném jednodenním fóru pro společnosti a organizace. Kromě toho součástí fóra bude panelová diskuze a B2B schůzky.

 

“Témata a zaměření veletrhu Aquatherm pro příští rok jsou nám velmi blízké. Pro výzkumné prostředí to znamená další úspěšný krok ke zlepšení komunikace mezi výzkumnými institucemi zabývajícími se aplikovaným výzkumem a společnostmi, které chtějí nabízet jak kvalitu zákazníkům, tak držet krok s moderní technologií,” říká ke spolupráci ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

 

“V dnešní době je naprosto nezbytné tradičnímu pojetí TZB dát nadstavbu v podobě integrovaných systémů a potažmo managementu budov, proto jsme se rozhodli zřídit samostatnou sekci veletrhu zaměřující se na tuto oblast. Je nám ctí, že záštitu nad touto sekcí převezme právě UCEEB.Dojde tak k synergickému propojení vědeckého a komerčního prostředí,” vyjádřil se ke spolupráci Michal Drážďanský, ředitel společnosti MDL Expo, s.r.o., pořádající veletrh Aquatherm v České a Slovenské republice.

 

Kompletní informace o 22. mezinárodním veletrhu Aquatherm najdete na webových stránkách: http://www.aquatherm-praha.com/cz

 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti “Civil and StructuralEngineering” na 51. – 100. místě, v oblasti  ?MechanicalEngineering? na 151. – 200. místě, v oblasti “Computer Science and Information Systems” na 201. – 250. místě, v oblasti “ElectricalEngineering” na 151. – 200. místě. V oblasti “Mathematics” na 251. – 300. místě a “Physics and Astronomy” na 151. – 200., v oblasti ?Natural Sciences? na 220. místě, v oblasti “Architecture” na 101. – 150. místě, v oblasti “Engineering and Technology” na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je samostatným vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze. Sdružuje fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství s cílem přirozeně sladit výzkumné aktivity zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a úspěšně uvádět jejich výsledky do praxe. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Centrum vzniklodíky podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financovaný EU a státním rozpočtem České republiky. Více na www.uceeb.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *