Vyhledat:

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT POŘÁDÁ DOPROVODNÝ PROGRAM NA TÉMA BUDOVY: TRENDY A BUDOUCNOSTV RÁMCI MEZINÁRODNÍHO VELETRHU AQUATHERM PRAHA 2018

Doprovodný program se uskuteční v úterý 27. února 2018 na Výstavišti PVA EXPO v Letňanech, hala 1, sál č.1 v rámci 22. ročníku Veletrhu Aquatherm Praha 2018, mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky.

ČVUT UCEEB, jakožto hlavní partner veletrhu Aquatherm Praha,připravuje pro odbornou veřejnost první ročník celodenního odborného doprovodného programu UCEEB fórum 2018.

Odborníci odprezentují nejen odborná témata v rámci stavitelství, kterými se Centrum zabývá, ale zároveň seznámí účastníky s úspěšnými projekty nebo technologiemi vyvíjenými vČVUT UCEEB. Doprovodný program nabídne účastníkům diskuzi s přednášejícím po skončení každé přednášky, jenž bude probíhat ve vyhrazeném prostoru v Konferenčním sále.

UCEEB fórum zahájí ředitel UCEEB Lukáš Ferkl se svou přednáškou na téma ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti. Účastníkům se představí v jeden den vážení odborníci a vedoucí výzkumných oddělení, jako jsou doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; Ing. Jan Včelák, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Petr Wolf, Ph.D.;ad.

Kompletní informace o 22. mezinárodním veletrhu Aquatherm najdete na webových stránkách: http://www.aquatherm-praha.com/cz

Kompletní informace Program doprovodného programu a anotace přednášek naleznete na UCEEB webovových stránkách zde: http://www.uceeb.cz/aktuality/cvut-uceeb-doprovodny-program-budovy-trendy-budoucnost

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and StructuralEngineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti  „MechanicalEngineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „ElectricalEngineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je samostatným vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze. Sdružuje fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství s cílem přirozeně sladit výzkumné aktivity zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a úspěšně uvádět jejich výsledky do praxe. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Centrum vzniklo díky podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financovaný EU a státním rozpočtem České republiky. Více na www.uceeb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *