Vyhledat:

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT VE SPOLUPRÁCI S NĚMECKOU SÍTÍ EFFIZIENZHAUS PLUS PLÁNUJE STAVBU DEMONSTRAČNÍ BUDOVY V POSTŘEKOVĚ

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)se stalo prvním českým členem německé sítě Effizienzhaus Plus. Síť podpořila již 39 stavebních projektů v Německu a je známá svým intenzivním transferem výzkumných poznatků, které vznikly v souvislosti se stavbami energeticky plusových domů,do praxe.První demonstrační stavbou na území České republiky bude ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách.

 

Budovy jsou nedílnou součástí lidského života – udává se, že moderní člověk v nich stráví až 90 % času, navíc budovy celosvětově spotřebují asi 40 % energie. Když v roce 2012 vzniklo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, dostalo do odborného portfolia výzkum a vývoj zaměřený právě na to, aby se lidem v budovách lépe žilo a zároveň aby budovy spotřebovávaly co nejméně energie z neobnovitelných zdrojů. Bylo tedy přirozené sledovat celosvětový trend směřující k budovám s nulovou nebo dokonce kladnou energetickou bilancí, to znamená k takovým, jež jsou samy zdrojem energie.

 

V Německu byla založena v tomto smyslu iniciativa NetzwerkEffizienzhaus Plus, v rámci jejíchž aktivit byl v roce 2011 otevřen v Berlíně demonstrační energeticky plusový dům za účasti kancléřky Merkelová. Od té doby tato iniciativa díky spolufinancování ze Spolkového ministerstva životního prostředí (BMUB)podpořila 39 projektů v Německu a přispěla ke vzniku sítě partnerů, která intenzivně přenáší výzkumné poznatky ve stavitelství do praxe.

 

V červnu tohoto roku se členem stal první český subjekt, a to právě UCEEB. Propojení sítě NetzwerkEffizienzhaus Plus a ČVUT bylo výsledkem intenzivních jednání p. Lukáše Ferkla z ČVUT a p. Tadeáše Rusnoka z Německo-českého a Německo-slovenského hospodářského sdružení (DTSW)z Frankfurtu nad Mohanem, který ČVUT s NetzwerkEffizienzhaus Plus propojil. Síť NetzwerkEffizienzhausje řízená pí. Petrou Altenovou z Německého ministerstva životního prostředí (BMUB) z Berlína, dalšími vedoucími partneryjsou p. Hans Erhorn z výzkumného institutu Fraunhofer IBP ze Stuttgartu, p. Peter Friemert z organizace ZEBAU z Hamburgu a p. Arnd Rose ze Spolkového institutu pro výzkum stavebnictví, měst a prostoru z Bonnu.

 

„ČVUT v Praze má za sebou celou řadu inovativních projektů, jako je například velmi úspěšný soutěžní dům Air House pro Solar Decathlon 2013, dostavba ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě nebo demonstrační dům Fénix Group v Jeseníku. Je tedy přirozené, že se snažíme v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT naše aktivity rozšířit i do zahraničí.Německá Effizienzhaus Plus je pro nás silným partnerem, především díky obrovské základně znalostí a zkušeností”, říká o nových aktivitách Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB.

 

O podpoře energeticky plusových domů probíhala během letních prázdnin intenzivní jednání, a to nejen v Německu, ale i na půdě českých ministerstev. Dne 17. října se jako jejich výstup na UCEEB uskuteční bilaterální setkání českých a německých partnerů, kde bude finalizována konkrétní forma spolupráce. Cílem společných aktivit je propagovat dobrou stavební praxi a na příkladu demonstračních budov ukázat, že energeticky plusové domy jsou nejen technologicky proveditelné, ale i esteticky hodnotné, zapadají do kulturního prostředí a svým obyvatelům poskytují veškerý moderní komfort.

 

A aby nezůstalo jen u teorie, vědci z ČVUT ve spolupráci s německými kolegy již připravují první demonstrační stavbu – bude jí stavba ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách, jejíž zahájení se plánuje již na příští rok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *