Vyhledat:

Úspěšný 2. ročník Elektrotechnické výstavy VOLTY v Ostravě

Historie výstav a veletrhů v Ostravě sahá až do roku 1362, kdy král Karel IV. vydal ostravským měšťanům povolení pořádat dobytčí trhy. Pro tyto trhy byly vystavěny chlévy a ohrady v místech dnešního výstaviště Černé louky. První výstava v Ostravě, tak jak je známe dnes, proběhla však před 100 lety v prostorách a halách Vítkovických železáren, tedy v roce 1923 s názvem První Průmyslová a živnostenská výstava. Pro lepší dostupnost návštěvníků se v pozdějších letech město rozhodlo pro výstavbu výstaviště Černá louka, které je situováno sice netypicky, ale o to účelněji v úplném centru Ostravy! První pavilon se otevřel již v roce 1958 a je zřejmé, že si 2. největší aglomerace České republiky technické a průmyslové výstavy zaslouží. Výstava Volty.cz se tak vrací k tradici technických výstav v Ostravě.

1.ročník elektrotechnické výstavy VOLTY se konal v loňském roce v zrestaurovaném dvojhalí původní Elektrocentrály šachty Karolina, a očekávalo se, že se tato výstava bude konat jednou za 2 roky. Pro velký zájem vystavovatelů i návštěvníků se však její pořadatel – internetový portál VOLTY.cz rozhodl ji zopakovat již za rok, a navíc ji přesunul do klasického výstaviště Černá louka, kam je to z centra či ze železniční zastávky Stodolní jen pár minut, a kam rád jezdím již mnoho let na obdobnou výstavu Infotherma. Ta začínala též jako „regionální“ a během té doby to dotáhla na hlavní výstavu vytápění, úspor energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v ČR i na Slovensku. A výstava VOLTY ji vhodně doplňuje i o technická řešení těchto oborů, a přestože tento obor okupuje již přes 30 let výstava AMPER v nedalekém Brně, tak její vysoká návštěvnost dokládá potřebnost této zatím „regionální“ výstavy nejen pro ostravskou aglomeraci.

2. ročník Elektrotechnické výstavy Volty.cz se tak konal nově na výstavišti Černá louka od 3. do 4. října a představily se na ní vyšší desítky společností, podnikajících v oborech elektro, ale také podniky, které nabízejí firmám i občanům úsporná řešení v oblasti osvětlení, vytápění či fotovoltaiky, které zcela zaplnily celé druhé patro výstavního areálu. Tato výstava je tak vhodná nejen pro všechny odborníky či firmy, ale též pro širokou veřejnost, kterou obzvláště v dnešní době zajímají obnovitelné zdroje, úspory energií v rámci bydlení či průmyslu nebo fotovoltaika či elektromobilita. Tomu nahrává i skutečnost, že vstup na tuto výstavu byl též zcela netypicky zcela volný, tedy zdarma, takže u vchodu nestál žádný pořadatel, což oceňují zvláště důchodci či naopak studenti a mládež, kteří se tak mohli na výstavu i opakovaně vracet. A nejen pro ně, ale i vzhledem k výše uvedenému 100. výročí výstavnictví v Ostravě byla připravena v rámci výstavy malá retrovýstavka elektropřístrojů, měřáků a elektrospotřebičů z dob minulého století, kde jsem i já našel např. několik mobilů či elektropřístrojů, které jsem kdysi používal. A též zcela zdarma byl na stánku pořadatele (foto Stánek pořadatele) k dostání i jeho špičkový magazín pro oblast elektrotechniky VOLTY.cz, který vychází pololetně již přes 10 let v nákladu přes 10 000 výtisků.

Na výstavě Volty.cz 2023 se představilo hned několik firem, nabízejících součástkovou základnu pro elektrotechniku, např. společnost SENO představila především propojovací součástky v pásu i jednotlivě balené firem Escubedo a VOGT AG Verbindungstechnik a systém Autosplice obahující spojky splice a piny do PCB. Firma ELESTA GmbH pak prezentovala bezpečnostní relé, svorky ContaClip a různé krabice. Mezi vystavovateli byly i společnosti WAGO, WIHA, Micronix, OS-KOM, Lamp Lighting Technology a spousta dalších. Zajímavostí pak byla česká firma GATEMA, (foto GATEMA) vyrábějící tak kvalitní desky plošných spojů, že dokonce „spolkla“ i svou německou partnerskou firmu, což je unikum, protože v 99 % je tomu právě naopak. Nový trend – bezdrátovou komunikaci pro chytré domácnosti nabízela česká  firma ELKO EP pod značkou iNELS či firma EATON (foto Bezdrátová komunikace) spolu s podrobnými návody na instalaci a její využívání. A nemohla chybět ani ryze moravská firma BONEGA, (foto BONEGA) nabízející své špičkové rozvaděče, jističe, nahazovače a další inovativní výrobky svých vývojářů. O jejich vysoké kvalitě svědčí i to, že např. jističe dokáží vyrábět s takovou přesností, že mohou posunout jejich tepelnou spoušť v rámci závazné normy na vyšší hodnotu až o 10 %, což v praxi znamená, že je někdy možno použít hlavní jistič menší hodnoty a snížit si tím platby až o tisíc Kč ročně za rezervovaný příkon. A odborníci na fotovoltaiku (nebo i svářeči) dobře vědí, jaké problémy jsou s vypínáním stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů oproti střídavému běžnými stykači, a proto tato firma jako jediná nabízí pro fotovoltaiku nové řešení na bázi jističů ve spojení s automatickým nahazovačem, které jsou oproti stykačům na odpojování stejnosměrného proudu konstruovány. Společnost GMC-měřicí technika, s.r.o. Blansko představila přístroje z oblasti revizní, zkušební, měřicí a regulační techniky, jako např. multimetry, měřiče uzemnění, revizní přístroje, analogové a číslicové rozváděčové přístroje, převodníky elektrických a neelektrických veličin včetně programovatelných, elektroměry či systém řízení spotřeby energie. Podobné zaměření měl i stánek společnosti ELCOM (foto ELCOM) či firmy SONEL S.A. Společnost Alumia cz s.r.o. díky kvalitním hliníkovým profilům a kompletním LED systémům již řadu let pomáhá vytvářet úchvatné osvětlení. Má k dispozici široký sortiment profilů pro různá prostředí, jako jsou interiéry, exteriéry či firemní prostory a spolupracuje s renomovanými výrobci a sleduje nejnovější trendy.

Evropský trend úsporného podlahového vytápění byl prezentován stánkem společnosti nVent s ukázkami různých způsobů vytápění podlah pomocí elektrických topných kabelů (foto Podlahové vytápění), ať již akumulačního v betonu nebo tenkovrstvého přímotopného v plovoucí podlaze, nebo využití samoregulačních kabelů pro ochranu okapů proti námraze. A nechyběl ani stánek Centra technického vzdělávání (foto Centrum technického vzdělávání) se spoustou odborných příruček, což ocenili hlavně studenti, ale i živnostníci k doplnění svých znalostí z oboru. A samozřejmě nemohly zde ani chybět firmy nabízející fotovoltaiku včetně potřebných přístrojů a přepínačů či odpojovačů od společnosti NOARK (foto NOARK) či včetně českých tepelných čerpadel české firmy TnG – Air.

Součástí výstavy byla také EATON Tour 2023, kde byli návštěvníci seznámeni s aktuálními legislativními požadavky na správné provedení FVE z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, včetně nejčastějších chyb, kterých je třeba se vyvarovat. Pro mnoho lidí z elektrotechnické branže je téma realizace FVE stále neprobádanou oblastí. Internet je plný „zaručených“ návodů a tipů, jak tyto aplikace realizovat. Mnohé z nich mohou ve výsledku představovat ohrožení života, zdraví a majetku provozovatele dané instalace. Společnost Eaton proto radila, jak se neocitnout mezi těmito odstrašujícími případy. Návštěvníci si mohli zdarma odnést i zajímavou brožurku Aplikační příručka FVE. Školení pak zakončila přednáška o nestabilitě napájecí sítě způsobené masivním rozvojem obnovitelných zdrojů závislých na rozmarech počasí a o možnostech, jak tuto nestabilitu eliminovat.

A jak už je zvykem i na jiných výstavách, i na této po celou dobu probíhal doprovodný program (foto Přednáškový sál), skládající se z přednášek a následných diskusí. Asi nejzajímavější přednášku měl doc. Ing. Kaminsky, ředitel společnosti ELCOM, o diagnostice vad vznikajících na fotovoltaických panelech a jejich vliv na množství vyráběné energie, kdy často již v prvním roce po montáži dochází k poklesu jejich účinnosti až o několik procent a provozovatelé nemají šanci to zjistit. Výstavní exponáty byly i před výstavní halou na venkovní ploše. Vystavovala zde např. ostravská společnost Elektrogenerátory.cz, která nabízí největší flotilu dieselových generátorů k pronájmu v ČR, na Slovensku a v okolních zemích, k nimž poskytuje komplexní služby, provozování, dálkový dohled, elektro zapojení atd. (foto Elektrocentrály) Před pavilonem se představily i elektromobily společnosti ADIV, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet předváděcí jízdy. A samozřejmě po celou dobu výstavy byla k dispozici restaurace s teplými jídly a ve výstavním sále i stánek s občerstvením. Z výše uvedeného je evidentní, že tato výstava si již vydobyla své pevné místo v oboru a lze tedy očekávat, že se bude v Ostravě konat pravidelně každý rok.

Autor : JUDr. Ing. Petr Měchura

Komentáře

  1. Antonín Kadeřábek napsal:

    Perfektní elektrotechnická výstava v Ostravě. Ne sice tak velká jako Amper, ale úroveň výborná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *