Vyhledat:

V mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ERÚ rozhoduje do čtyř měsíců

Řešíte spor s  dodavatelem energií? Dříve než se rozhodnete jít k soudu, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ) a využijte mimosoudního řešení spotřebitelských sporů *(1). Běžné spory řeší úřad zpravidla do čtyř měsíců, návrh na jejich zahájení navíc není spojen s žádným poplatkem a potřeba není ani najímat advokáta. Na webových stránkách www.eru.cz naleznete podrobný popis řízení a nově i vzorové návrhy na jeho zahájení.

Podnět na zahájení mimosoudního řešení sporu (ADR) může na ERÚ podat jakýkoliv zákazník v postavení spotřebitele, pokud řeší problém s dodavatelem nebo distributorem energie. Domáhat se takto může nejenom splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, ale i určení, zda právní vztah popsaný smlouvou trvá, resp. zda vůbec vznikl a kdy se tak stalo.

 „Za loňský rok ERÚ přijal od spotřebitelů 140 podnětů na zahájení mimosoudního řešení sporu. Pravomocně jsme rozhodli v 94 z nich. To ale neznamená, že by zbytek zůstal nevyřešený. Naopak, časté jsou případy, kdy byl spor zastavený jen proto, že dodavatel nebo distributor nečekal na verdikt úřadu a spotřebiteli vyhověl už krátce po podání návrhu,” vysvětluje Miroslav Rottner, ředitel Odboru sporných a schvalovacích řízení ERÚ.

Okruh sporů, které ERÚ může v rámci ADR řešit, vymezuje působnost úřadu *(2). Mezi tradičně řešené problémy patří splnění povinností dodavatele při zahájení dodávky energií v dohodnutém termínu. Další frekventovanou oblastí je vyúčtování, ať už jde o nedodržení lhůty pro jeho zaslání nebo lhůty pro zaslání přeplatku. Spotřebitelé v této souvislosti také rozporují užití nesprávného nebo neprůkazného způsobu odečtu, resp. další nedodržení pravidel.

V návrzích na zahájení ADR se projevují i aktuální trendy, které reagují na rekordní počet přechodů mezi dodavateli v loňském roce. Přibývá např. návrhů na určení neplatnosti změny dodavatele ve chvíli, kdy dochází k prodeji společnosti a spotřebitelé jsou převáděni k novému dodavateli bez dotazování.

Častěji se řeší také případy, do kterých jako mezičlánek vstupuje zprostředkovatel. Mezi takové patří i spory o to, zda měl zprostředkovatel na základě plné moci právo vypovědět starou a uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, případně jakou podobu mělo uzavření smlouvy a udělení plné moci. Telefonická či písemná podoba je totiž důležitá pro posouzení vzniku a zániku smluv (resp. existence a délky výpovědních lhůt) v případech, kdy spotřebitel uzavření smlouvy s novým dodavatelem rozporuje.

„Jednou z hlavních výhod ADR je jeho rychlost. Průměrné řízení ve většině případů nepřesahuje čtyři měsíce. Podání návrhu je také osvobozeno od jakýchkoliv poplatků. Navíc, pokud byste si nevěděli rady, nabídnout můžeme i konzultace po telefonu. Celým řízením tak můžete projít rychle, levně a bez advokáta,” popisuje hlavní přednosti Miroslav Rottner.

Proto, aby mimosoudní řešení sporů zpřístupnil ERÚ co možná nejširší veřejnosti, aktualizoval úřad rubriku webu www.eru.cz, která je ADR věnována. Kromě základních informací, vzorových návrhů na zahájení řízení apod., zde lidé naleznou také přímé telefonní linky na pracovníky ERÚ, kteří se danou problematikou zabývají v praxi a spotřebitelům poradí s konkrétními náležitostmi.

 

Poznámky a doplňující informace:

*(1) Energetický regulační úřad je podle § 20e písm. c) zákona o ochraně spotřebitele subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

*(2) Sporem v působnosti ERÚ je podle § 17 odst. 7 písm. e) bodů 1. a 2. energetického zákona spor o splnění povinnosti ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, nebo spor o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Spory mimo svou působnost ERÚ naopak rozhodovat nesmí. Mezi nejčastěji odmítané žádosti z tohoto důvodu patří např. návrhy na zahájení řízení o kupních smlouvách, smlouvách o zprostředkování nebo smlouvách o poskytování služeb, jejichž předmětem není dodávka energie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *