Vyhledat:

V prvním čtvrtletí klesla spotřeba elektřiny i plynu

Energetický regulační úřad vydal zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy za první čtvrtletí tohoto roku. Oproti stejnému období loňského roku klesla spotřeba elektřiny, zatímco její výroba dále rostla. Nižší byla také spotřeba plynu především kvůli nadprůměrným venkovním teplotám.

 

Elektroenergetika

Po rekordní spotřebě elektřiny v loňském roce došlo v prvním čtvrtletí letošního roku k jejímu snížení na 20,4 TWh, což představuje meziroční pokles o 1,3 %. Výrazněji přitom klesá spotřeba domácností (- 3,6 %), nejvíce v Praze (- 6,6 %).

Výroba elektřiny od ledna do března 2019 naopak vzrostla na 23,8 TWh (+ 3,4 %). Nárůst si připsaly především větrné elektrárny (+ 35,5 %) následované paroplynovými elektrárnami (+ 35 %). Více vyráběly také malé vodní elektrárny, meziroční přírůstek u nich činí 2,8 %. Velké vodní elektrárny výrobu navýšily dokonce o 50,7 %.

„U vodních elektráren je nutné trend sledovat v dlouhodobějším horizontu, nicméně pokud srovnáte například loňský a letošní březen, velké vodní elektrárny posílily meziročně výrobu dokonce trojnásobně,” doplňuje Petr Kusý, ředitel Odboru statistického a bezpečnosti dodávek ERÚ.

Pokles spotřeby, růst výroby a některé další vlivy vedly k dalšímu navýšení převahy exportu nad importem elektřiny o 1,1 TWh (+ 51 %).

Použité zkratky:

BRKO – biologicky rozložitelná část komunálního odpadu

OZE – obnovitelné zdroje energií

 

Plynárenství

Celková čtvrtletní spotřeba zemního plynu dosáhla hodnoty 3 132 mil. m3, což představuje meziroční pokles skutečné spotřeby o 6,2 %. Za propadem stály zejména venkovní teploty, které se v prvním čtvrtletí pohybovaly 1,8 °C nad dlouhodobým teplotním normálem.

„Kdybychom data přepočítali na podmínky dlouhodobého teplotního normálu, tedy pokud bychom je očistili o vliv počasí, potom by spotřeba v prvním čtvrtletí meziročně neklesala, ale naopak by vzrostla o 0,7 procenta,”zpřesňuje statistiku Petr Kusý.

Od ledna do března tohoto roku činil tranzit plynu včetně importu do plynárenské soustavy České republiky celkem 9 085 mil. m3 zemního plynu, které doplnilo 34 mil. m3 z vnitrostátních zdrojů. Do zahraničí se za uvedené období tranzitovalo 7 016 mil. m3 zemního plynu. Provozní zásoby v tuzemských zásobnících dosahovaly na konci čtvrtletí hodnoty 1 183 mil. m3.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *