Vyhledat:

Veolia Energie ČR investovala v uplynulém roce více než miliardu korun

Skupina Veolia Energie ČR investovala v loňském roce přes miliardu korun do další ekologizace a modernizace svých energetických provozů a rozvodů. Téměř polovina prostředků byla vynaložena na projekty s přínosem pro ovzduší a životní prostředí vůbec. Velkou část investic tvořily také projekty obnovy stávajícího zařízení nebo jeho částí, rozvoden a potrubí.

„Investice loni dosáhly bezmála dvojnásobné hodnoty oproti předchozímu roku 2016 a přinesly významný pokrok v obnově i rozvoji našich technologických zařízení. Zvýšili jsme kvalitu služeb, efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň jsme snížili dopady výroby energií na životní prostředí,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. V roce 2016 skupina proinvestovala 600 milionů korun.

Teplárna Karviná – denitrifikace

Investice zaměřené na ekologizaci zdrojů představovaly částku 456 milionů korun. Jejich hlavním cílem je snížit s předstihem produkci emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých prachových částic na úroveň požadovanou Směrnicí o průmyslových emisích, ale také přispět ke zlepšení ovzduší na severní Moravě a ve Slezsku i v dalších regionech.

„Jednou z nejvýznamnějších investic skupiny byla poslední etapa denitrifikace Teplárny Karviná, která ukončila kompletní ekologizaci jednoho z nejvýznamnějších zdrojů tepla v Moravskoslezském kraji, započatou v roce 2013,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR. Díky investicím se sníží emise o stovky tun ročně, množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 – 2010.

Elektrárna Třebovice – odsíření kotle K13

Dalším velkým projektem je denitrifikace, odsíření a odprášení kotle K13 v Elektrárně Třebovice. Tento loni zahájený projekt letos bude uveden do zkušebního provozu.V ostravské elektrárně proběhla generální oprava elektrostatického filtru kotle K3 a koncem roku začaly práce na generální opravě elektroodlučovače kotle K13 .Zároveň se připravovala ekologizace Teplárny Přívoz v Ostravě.

V Olomouci byla spuštěna série projektů spojených s ekologizací Teplárny Olomouc. V roce 2017 proběhly projekční práce, objednávky a dodávky klíčových komponent. Započala realizace primárních opatření a výstavba technologií denitrifikace na kotli K3 s cílem snížení emisí NOx.„Přípravné práce mají za sebou také projekty modernizace Teplárny Přerov a přestavba parní soustavy CZT na horkovodní síť, jež má menší tepelné ztráty a přináší značnou úsporu paliva,“ doplnil Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti.

Investice do sítí centrálního zásobování teplem loni činily celkem 188 milionů korun.Na soustavách CZT ve městech Havířov, Karviná a Frýdek-Místek proběhly další výměny potrubí různých dimenzí, například část sítě při vstupu do Karviné a ve Frýdku-Místku dva úseky horkovodu v délce celkem 900 metrů. V Olomouci byla provedena výměna vratného potrubí na ul. Skupova a Werichova.

Společnost OLTERM & TD Olomouc ze skupiny Veolia Energie v ČR dokončila v roce 2017 poslední etapou rekonstrukci a modernizaci systému zásobování teplem v lokalitě sídliště Trnkova/Zikova v Olomouci. Celkově nyní sídliště zásobuje teplem 43 objektových stanic, jejichž provoz monitoruje centrální dispečink.

Významnou investiční akcí v Čechách byla modernizace vodního hospodářství včetně měření chemismu na kotli K8 v Kolíně a kompletní rekonstrukce kotelny BK5 ve Vlašimi.„V rámci letních odstávek jsme provedli také celkovou obnovu některých tepelných zdrojů, rozvodů a domovních stanic, což našim klientům poskytne větší komfort při individuálním řízení požadovaných dodávek tepla,“ doplnil Martin Brůha, ředitel regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR.

Neméně důležité projekty souvisely se získáním nových zákazníků a budováním nových připojení bytových i nebytových objektů.Například v Ostravě přibyly nové objekty v průmyslových zónách v Hrabové a v Porubě, v Olomouci šlo především o bytové objekty v Holandské čtvrti. Jedním z nových klientů v Praze je mrakodrap V Tower na Pankráci.

 

Na výrobě tepla, elektřiny a chladu se ve skupině podílí 1 970 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti dodávají dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Hlavním palivem ve skupině je černé a hnědé uhlí, které je doplněno plynem a stále výrazněji také biomasou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *