Vyhledat:

Veolia letos udělala opravy a rekonstrukce teplárenských sítí za 600 milionů

S příchodem chladnějších dní a nocí skončila v září příprava na novou topnou sezónu. Probíhala celé léto a zahrnovala kontroly, opravy, ale i rozsáhlé rekonstrukce potrubí. Skupina Veolia Energie letos investovala jen do rozvodů tepla 600 milionů korun.

„Díky důkladné přípravě, propojenosti rozvodů a dobré organizaci práce proběhla většina oprav i rekonstrukcí bez velkých odstávek v dodávkách teplé vody. Trvaly jen několik dní, někde to odběratelé ani nepoznali. Větší projekty na některých místech mohly omezit dopravu, ale vždy jsme se snažili postupovat rychle a ohleduplně. Na novou topnou sezónu jsme dobře připraveni,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Mezi největší akce na sítích v Moravskoslezském kraji patřila přeložka horkovodního potrubí z nadzemního umístění do podzemí v parku u zámečku v Ostravě – Porubě nebo další etapa výměny páteřního horkovodního potrubního systému na frekventované Hlavní třídě v Porubě. „Obě stavby jsme připravovali zhruba rok ve spolupráci s úřadem městského obvodu tak, aby co nejméně ovlivnily život ve městě a zároveň pomohly splnit další plány na vyžití těchto lokalit,“ řekl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR. Ve Frýdku-Místku proběhla výměna části primárního horkovodu o délce 900 metrů vedoucího z teplárny do města a v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné se dokončuje nový hlavní přivaděč pro tamní firmy o délce 1,8 km.

V Olomouckém kraji pokračovala rozsáhlá rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově a to v objemu 150 mil. Kč a délce 5 km. Cílem konverze je zvýšit účinnost a snížit dopad na životní prostředí. „Po dokončení rekonstrukce soustavy CZT v Přerově ušetříme primární energie v objemu 21 tisíc GJ/rok a snížíme emise ročně o 1560 CO2/t oproti výchozímu stavu,“ uvedl Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR.

V Čechách Veolia Energie během letních měsíců například zmodernizovala centrální kotelnu v lokalitě Dědina v Praze, která tak bude splňovat nové přísnější emisní limity (stanovené evropskou direktivou IED). Přínos pro životní prostředí má také přesun kotelny v pražské části Radotín. „Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k poklesu emisí v regionu. Přemístění kotelny významně pomůže i k rozvoji Radotína,“ doplnil Martin Brůha, ředitel regionu Čechy, Veolia Energie ČR.

Veolia Energie ČR patří mezi největší energetické firmy v ČR. Dodává tepelnou energii přímo nebo prostřednictvím distribučních společností do 256 tisíc domácností, škol, nemocnic, institucí a podniků. Na výrobě tepla a elektřiny se ve firmě Veolia Energie ČR a dceřiných společnostech podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *