Vyhledat:

Vyplatí se vám fotovoltaická elektrárna na střeše? Spočítali jsme to

Dva obory lidské činnosti se blíží k zásadnímu zlomu a u obou hrají hlavní roli baterie – automobilový průmysl a elektroenergetika. V oblasti zdrojů elektřiny v domácnostech šlo dosud hlavně o odbornou, nebo spíš ideologickou debatu. S nástupem rentabilních solárních elektráren pro domácnosti vstupují do hry faktory podobné těm, které ovlivňují i svět automobilů, jako je touha osvobodit se, odlišit se, chovat se ekologicky nebo potvrdit svůj společenský status.

Ekonomickou stránku věci pak silně ovlivňuje dotační podpora ze strany státu a jeho závazek dostát cílům EU pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie pro roky 2020, respektive 2030. Decentralizované zdroje v podobě rodinných a firemních solárních elektráren umístěných na budovách spolu se zvyšováním efektivity jsou bezpochyby jedna z cest, na níž se shodne i často rozdělená odborná veřejnost. Firmy i domácnosti mohou aktuálně čerpat podporu ze tří hlavních programů určených na podporu OZE a decentralizace, které shrnujeme v infoboxu.

Další zlom v rozvoji decentralizovaných zdrojů se očekává s příchodem nových druhů baterií a s poklesem jejich cen. Optimisté mluví o tom, že nás od okamžiku, kdy se domácí instalace vyplatí i bez dotace, dělí jen několik málo let.

Ekonomický efekt fotovoltaické elektrárny pro domácnost zatím není nijak podstatný. Nicméně jak ukazuje níže uvedený modelový příklad, nejedná se už o ztrátovou investici, a to zejména díky dotacím. V současnosti velcí dodavatelé energií začali koncovým spotřebitelům nabízet ke komoditě i různá energetická řešení, mezi něž patří také instalace střešní fotovoltaické elektrárny. Jeden z nich nedávno oznámil desítky instalací a stovky objednávek.

V modelovém příkladu jsme zpracovali dva podporované typy instalací: střešní instalaci o výkonu 2,2 kWp s akumulací do teplé vody a domácí fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4 kWp s akumulací do akumulátoru. Jak je vidět z předpokládaných parametrů výpočtu, počítáme spíše s konzervativnějšími hodnotami. Přesto se ukazuje, že uvažovat o vlastní elektrárně už dnes není úplně od věci. Investice by se při našem konzervativním výpočtu měla v případě první varianty vrátit za 11 let, v případě použití baterií pak za 15 let.

Rozvoj instalací střešních fotovoltaických elektráren v České republice v širším měřítku předpokládáme až v případě snížení cen a zvýšení efektivity elektrických akumulačních systémů nebo při zavedení net meteringu či v případě dalšího snížení cen střešních FVE, respektive zvýšení dotací na instalaci těchto systémů.

INFOBOX: Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

  • PRIORITNÍ OSA 3: účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, …

Operační program Životní prostředí 2014-2020

  • PRIORITNÍ OSA 5: energetické úspory

Program Nová zelená úsporám (3. výzva – kontinuální do roku 2021)

  • Rodinné domy: oblast C.3 – efektivní využití zdrojů energie – solární systémy
  Označení [jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6
Dotace  [Kč] 55 000 70 000 100 000
Celkový využitelný zisk v budově QFV.u [kWh.rok-1]  ≥ 1 700  ≥ 1 700  ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody povinná možná možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80
Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů možná povinná povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] 1,75 1,75

 

Petr Lux
Manager, Management Consulting
KPMG Česká republika
plux@kpmg.cz

 

 

FVE 2,2 kWp s akumulací do teplé vody FVE 4 kWp s akumulací do akumulátoru
Předpokládané parametry výpočtu .  Investice 70,4 tis. Kč/kWp

.  Růst cen elektřiny 1,5 %

.  Využití energie pro vl. spotřebu 80 %

.  Využití instalovaného výkonu 1 050 h

.  Cena elektřiny vč. distribuce 4,15 Kč/kWh

.  Cena elektřiny dodané do sítě 0,85 Kč/kWh

.  Investice 93,5 tis. Kč/kWp

.  Růst cen elektřiny 1,5 %

.  Využití energie pro vl. spotřebu 90 %

.  Využití instalovaného výkonu 1 050 h

.  Cena elektřiny vč. distribuce 4,15 Kč/kWh

.  Cena elektřiny dodané do sítě 0,85 Kč/kWh

Doba návratnosti 11 let s dotací (17 let bez dotace) 15 let s dotací (20 let bez dotace)
Další ukazatele investice .  NPV s dotací (25 let) = 84 319 Kč

.  IRR s dotací (25 let) = 3,5 %

.  NPV s dotací (25 let) = 87 790 Kč

.  IRR s dotací (25 let) = 1,8 %

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *