Vyhledat:

Vzniká sdružení organizací pro decentralizaci a komunitní energetiku

Unie komunitní energetiky (UKEN) je otevřené sdružení zatím 15 organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací, které mají za cíl prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie.

 

Poptávka po komunitní energetice přichází ze všech stran. Zájem o ni mají především města, obce nebo občanská sdružení, která chtějí snížit míru své závislosti na centrálních dodávkách energie a snížit si jejich ceny. Příležitost v ní vidí také podnikatelé a firmy, a to nejen z oboru energetiky. Decentralizaci vnímají jako cestu, jak snížit své náklady na energie.

Unie komunitní energetiky si stanovila následující cíle:

  • prosadit jasná a srozumitelná legislativní pravidla pro vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,
  • nastavit stabilní dotační podmínky, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky,
  • zajistit, aby strategické a koncepční dokumenty počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem modernizace české energetiky,
  • sdílet získané know-how pro realizaci projektů,
  • být strategickým partnerem pro občany i stát v tématu komunitní energetiky a decentralizace.

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní energetiky v Česku legislativa zatím neumožňuje. V evropských fondech je na ni přitom do roku 2030 připraveno více než 60 miliard Kč,” uvádí Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold.

 “Komunitní energetika je jedním ze způsobů, jak snížit závislost domácností, obcí i firem na fosilních palivech a drahých dodávkách energií ze sítě. Sdílení čisté, levné, lokální elektřiny v rámci společenství občanů umožní její využívání i lidem, kteří si vlastní obnovitelný zdroj nemohou dovolit,” říká Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *