Vyhledat:

Zamyšlení Lenky Kovačovské v závěru roku

Jaký byl rok 2018 pro plynárníky?
Rok 2018 byl hodně dynamický, co se nejen plynárenství, ale i celé energetiky týče, protože se připravovala klíčová energetická legislativa – energetický zákon i zákon o podporovaných zdrojích, ale také nový strategický dokument – národní integrovaný klimaticko-energetický plán. Všechny tyto dokumenty budou důležité pro vymezení budoucího využívání zemního plynu a jiných plynů v energetice, průmyslu a dopravě. Český plynárenský svaz letos spustil úspěšnou komunikační kampaň zacílenou na širokou veřejnost, ve které vysvětluje environmentální a ekonomické výhody využívání zemního plynu pro vytápění a v dopravě, včetně neopomenutelné výhody zvyšování komfortu. Velmi pozitivním krokem je rozhodnutí Ministerstva životního prostředí nepodporovat do budoucna kotle umožňující
spoluspalování uhlí.

Výkonná ředitelka Lenka Kovačovská

Co nás čeká v roce 2019?
Rok 2019 bude rokem intenzivního projednávání národní energetické legislativy a přípravy čtvrtého plynárenského balíčku v Bruselu, který by měl provést plynárenský sektor postupnou transformací, aby odpovídal dlouhodobé dekarbonizační strategii Evropy. Musíme jasně vymezit pravidla a podmínky pro nové druhy obnovitelných plynů a jejich využití ve stávající infrastruktuře, včetně možností a potenciálu využívání biometanu nebo vodíku. Je potřeba na úrovni ČR zahájit diskuzi o parametrech propojování elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství tak, abychom byli připraveni na novou éru energetiky. Zároveň
bude i v roce 2019 ČPS pokračovat v proaktivní Gas Advocacy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *