Vyhledat:

Zateplení střechy rodinného domu – varianty pro šikmou a plochou střechu

Rekonstrukce stávající střechy nebo stavba nové? Je to na vás, ale jedno musí mít společné, a to je její kvalitní zateplení střechy, které nelze hlavně u obytného podkroví podcenit. Výběr izolace by měl mít na starosti projektant, který s ohledem na konstrukci střechy navrhne nejvhodnější řešení. Druhů tepelných izolací je poměrně velká řada a mnohé z nich mají specifické využití.

 

 

 

Správně zvolená izolace

Výměna staré izolace střechy za novou? Nad tím přemýšlíme hlavně při rekonstrukci domu, kdy například přestavujeme stávající podkroví na obytné nebo děláme celkovou výměnu krovu. Jakou tepelnou izolaci na zateplení střechy použít? Tuto otázku si neklade už jen stavebník u rekonstrukce stávajícího domu, ale také projektant při návrhu novho domu. Variant je poměrně hodně. Záleží především na technickém řešení střešního pláště, požadovaných vlastnostech i cenových možnostech investora stavby. Tento článek se zaměřuje nejen na jednotlivé materiály, ale také poodhalí možnosti jejich zateplení a aplikace do skladby střechy.

Požadavky na tepelnou izolaci

Odpovědnost za volbu tepelné izolace by měla být především na projektantovi, který izolaci střechy navrhuje v kombinaci s ostatními materiály aplikovanými do skladby zateplení střechy. Při výběru izolace se řídíme tepelně technickými požadavky, které upravuje norma. V závislosti na použitém typu materiálu izolace bude její tloušťka vždy mírně odlišná. Při výběru izolace oceníme také její akustické, případně protipožární vlastnosti. S globálním oteplováním planety, které poslední roky můžeme pozorovat, se zvyšujícím se počtem tropických dnů, se klade důraz při výběru tepelné izolace pro zateplení střechy také na to, zda-li izolace dokáže přispět ke zpomalení průniku tepla do interiéru.

Varianty a použití tepelných izolací při zateplení střechy:

  1. Sendvičová nadkrokevní izolace

Tento typ izolace se uplatní hlavně tam, kde chceme dosáhnout pohledové vazby krovu v interiéru. U zateplení šikmé střechy se často tepelná izolace nachází v sendvičovém souvrství jednotlivých materiálů, které mají za úkol tepelnou izolaci ochránit před působením venkovních vlivů, před deformací nebo jako podklad pro navazující vrstvy střešního pláště. Jádro sendvičové izolace je nejčastěji tvořeno deskami PUR, PIR nebo polystyrenem. Horní a spodní část může být tvořena dřevovláknitými či dřevotřískovými deskami nebo hliníkovou fólií. Velkou výhodou sendvičových prvků oceníme především při samotné realizaci, kdy jednotlivé prvky můžou být předvyrobeny a na stavbě rychle smontovány podle montážní dokumentace.

  1. Minerální a dřevovláknitá izolace v nadkrokevním zateplení střechy

Věděli jste, že minerální izolaci lze použít do nadkrokevní skladby zateplení šikmé střechy? Tento systém lze uplatnit například u staveb roubenek a srubů, kdy v interiéru jsou pohledové vyřezávané krokve. Na krokve se osadí pohledový záklop a na něj se rozmístí úzké a vysoké dřevěné hranoly, které tvoří rošt pro vložení hlavní vrstvy v podobě minerální tepelné izolace. Jelikož je mezi minerální izolací dřevěný rošt, je vhodné ho překrýt dodatečnou vrstvou tepelné izolace, čímž se zamezí vzniku tepelných mostů. Jako dodatečná izolace se často volí dřevovláknitá deska. Tato deska slouží současně jako pojistná hydroizolace a dokáže tak nahradit klasickou difuzní fólii. Díky velkému množství jednotlivých materiálů zamezíme přehřívání podstřešního prostoru.

  1. Zateplení ploché střechy

U zateplení ploché střechy máme na výběr taktéž z několika druhů izolací. Mezi ty nejčastěji používané patří expandované polystyrenové desky (EPS) v kombinaci se spádovou vrstvou z tohoto polystyrenu. Tuto izolaci ve většině případů pokládáme na záklop stropních nosníků. Mezi stropní nosníky již nesmíme umístit dodatečnou vrstvu například minerální izolace. Na toto základní pravidlo neustále spousta projektantů zapomíná. Pokud by se do prostoru mezi stropní nosníky a minerální izolaci dostala nadměrná vlhkost (například vlivem porušené parozábrany), hrozí zde kondenzace, protože vlhkost by se neměla přes střešní fólii jak dostat do exteriéru.

  1. Foukané a stříkané izolace

Další kategorii tepelných izolací používaných při zateplení střechy jsou foukané izolace. Výhodou tohoto způsobu zateplení střechy je možnost aplikovat izolaci do málo přístupných míst ve střeše. Mezi největší zástupce patří foukaná celulóza (recyklovaný papír s přísadami). Tato izolace vyniká dobrou požární odolností, přispívá k dobrých akustickým vlastnostem skladeb střešního pláště a je odolná vůči hmyzu a hlodavcům. Dalším zástupcem této kategorie patří stříkaný polyuretan. Velkou výhodu má tato izolace v tvarové stálosti a vynikajících tepelně izolačních vlastnostech. Foukat lze také tepelnou izolaci na bázi minerální vlny.

  1. Minerální izolace a kamenná vlna

Nejčastěji používanou izolací pro zateplení střechy je bezpochyby minerální izolace v podobě desek nebo rolí. Nejenže je k dostání v každých stavebninách, ale svojí nižší cenou mnohdy odradí stavebníka od jiných možností tepelných izolací. Minerální izolace se dodává v různých tloušťkách. Její nespornou výhodou je nehořlavost. Do tohoto segmentu izolace můžeme také zařadit kamennou vlnu, která má vetší mechanickou odolnost a tvarovou stálost.

Zateplením střechy ušetříte

Často stavebníci dbají především na součinitel prostupu tepla u stěn. Více se však zapomíná na tento parametr u střech. Což je s podivem, protože teplo se „hromadí“ nejvíce pravě nahoře u střechy, a tím pádem tudy nejvíce uniká (čím větší rozdíly teplot, tím větší teplené ztráty). Proto lze vhodnou volbou zateplení střechy výrazně ušetřit náklady na energie, a to jak na topení v zimě, tak na chlazení v létě. Odborníci udávají, že se správnou metodou zateplení střechy dají náklady na energie snížit o 30 až 60 %. Úspory se tak po pár letech užívání domu mohou vyšplhat na vysoké sumy.

Autor: Marek Kuchař

Photocredit:  Red Moon Sanctuary

Zdroj: www.drevostavitel.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *