Vyhledat:

Zaveďme přísnější pravidla pro postih energetických šmejdů!

Otevřený dopis prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy

 

 

 

 

 

Vážená paní ministryně, vážení členové Rady ERÚ, vážený pane ústřední řediteli,

dovolte, abych vám veřejně poděkoval za koordinované a důrazné úsilí při přípravě novely energetického zákona, která by měla omezit nekalé obchodní praktiky tzv. energetických šmejdů. Na základě všeobecně vnímané potřeby najít rychlé řešení současného stavu věřím, že již v příštích týdnech dojde k jejímu úspěšnému projednání vládou České republiky a k co nejrychlejšímu předání novely energetického zákona Poslanecké sněmovně.

Na základě desítek diskusí, jednání i dopisů od spotřebitelů v uplynulých měsících bych rád tímto otevřeným dopisem podpořil myšlenku, že má-li energetický trh správně fungovat a spotřebitelé mají být dostatečně chráněni, musí státní správa spolupracovat s těmi, kdo reprezentují férový obchod a služby a zajišťují účinný sociální dialog. Jen na základě vzájemné výměny informací a zkušeností a spolupráce s těmi, kteří mají zájem na poctivém a etickém vztahu mezi obchodníky a jejich zákazníky, je možné účinně nastavit potřebné kompetence státu tak, aby bylo možno efektivně potírat nekalé praktiky, které se při nabídkách energií občanům znovu a znovu objevují.

Vítám snahu Ministerstva průmyslu a obchodu zavést nad zprostředkovateli nabídek dodavatelů obdobný dohled, jako je tomu například v oblasti finančních služeb při prodeji pojištění či sjednávání úvěrů. Osobní zodpovědnost za férové jednání s klienty musí být základem jakékoliv reformy v této oblasti a stát musí umět jednoznačně dohledat a potrestat konkrétního zprostředkovatele, který smlouvu o odběru energií podepsal a který způsobil zákazníkovi škodu.

Souhlasím s tím, aby Energetický regulační úřad zavedl registr, ve kterém by zprostředkovatelé energií museli být zapsaní, a mohl vykonávat účinný dozor nad chováním zprostředkovatelů. Musí být také jasně dáno, že by zprostředkovatelé měli dodržovat obdobné povinnosti jako držitelé licence na obchod s energiemi. Za náš svaz mohu přislíbit, že zajistíme diskuzi o konkrétních opatřeních nutných pro zavedení navrhovaných legislativních úprav do praxe v plné spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem i Českou obchodní inspekcí.

Vážená paní ministryně, vážení členové Rady ERÚ, vážený pane ústřední řediteli,

obracím se na vás s cílem přispět k řešení nebývalého rozmachu nekalých a agresivních obchodních praktik v rámci podomního prodeje energií. Pochybné obchodní praktiky spojené s vyvíjením agresivního nátlaku, používáním manipulativního a klamavého jednání či zneužíváním důvěry zákazníků ve férový přístup nepatří do naší společnosti. Jsem velmi rád, že naší společnou prioritou je větší ochrana práv spotřebitelů. Nabízím proto pokračování již zahájeného dialogu, který by vedl k vytvoření příslušných právních předpisů a efektivní dohledové metodiky, jež by umožnila regulovat chování zprostředkovatelů prodávajících energie a trestat ty, kteří se chovají neférově, stejně jako posílit vzdělávací aktivity v této oblasti, zejména pro období, než bude přijata a efektivně implementována zamýšlená legislativa.

S úctou,

ing. Tomáš Prouza, MBA

prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Adresováno:

Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu

Členové Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *