Vyhledat:

Zdražení energií musí dodavatel (po)řádně oznámit, zpráva na webových stránkách nestačí

V souvislosti se zdražováním energií na burze se vyšší ceny promítají do ceníků dodavatelů. Většina z nich své produkty v posledních měsících přecenila dokonce opakovaně. Postup oznámení o zvýšení ceny, tedy to, jak musí dodavatel informovat spotřebitele, má ale pevná pravidla. Pokud je dodavatel poruší, nemá na úhradu zvýšené ceny nárok[i].

 

 

Stačí dodavateli, když oznámení o zvýšení ceny energií vyvěsí na své webové stránky? Tuto otázku řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) opakovaně v rámci sporných správních řízení mezi spotřebiteli a dodavateli.

„Odpověď je jasná a všem dodavatelům připomínáme, že když zvyšují ceny, vyvěsit nový ceník na webu nestačí. I když formu oznamování stanoví konkrétní smlouva, ani ta nesmí odporovat zákonu. A legislativa jednoznačně požaduje, aby dodavatel změnu ceny oznámil prokazatelně a adresně,” říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává: „Když dodavatel umístí zprávu pouze na stránky, těžko by prokazoval, že vyvinul dostatečnou snahu o to, aby informace jeho zákazníky skutečně zastihla.”

I zákon samotný rozlišuje mezi uveřejněním ceníku, který má být všem přístupný, a oznámením změn, které má další pravidla. Při oznámení, kromě adresnosti a prokazatelnosti, musí dodavatel splnit lhůtu, kdy změny musí oznamovat, tj. nejpozději třicet dní předem. Součástí zaslaných informací musí být i poučení o tom, že spotřebitel může v důsledku změn odstoupit od smlouvy bez sankcí, pokud dodavateli zašle odstoupení nejpozději deset dní před tím, než nové ceny začnou platit.

Od nového roku pak nabyla účinnosti novela energetického zákona, která posílila práva spotřebitelů, resp. přitvrdila vůči dodavatelům. Jestliže dodavatel nesplní svou zákonnou povinnost ohledně řádného oznámení změn, změny jsou považovány za neplatné. Dopady nové právní úpravy pak zohledňuje také nové výkladové stanovisko, které ERÚ vydal na konci ledna tohoto roku (Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2022).

„U některých dodavatelů se setkáváme s názorem, že povinnost oznámit změnu ceny přišla až s novelou energetického zákona. Dovolím si je vyvést z omylu. Podle občanského zákoníku se k neoznámeným změnám ceny nikdy nepřihlíželo. Takže pokud se podzimní zdražení kdokoliv snažil před spotřebiteli schovávat, příliš si nepomohl, protože úhrady zvýšené ceny se teď nemůže dožadovat. Tuto rozhodovací praxi jsme mj. aktuálně potvrdili v našich řízeních,” upřesňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Co dělat, pokud se spotřebitel dostane do situace, kdy po něm dodavatel požaduje úhradu vyšší ceny, kterou řádně neoznámil? V první řadě by se měl proti vyúčtování ohradit a namítnout neúčinnost takové změny. Jestliže společnost svou chybu uzná a vyúčtování opraví, potrestala se de facto sama. V opačném případě by měl spotřebitel vyúčtování reklamovat, a pokud mu dodavatel nevyhoví, může se bránit prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na ERÚ. Právě v těchto řízeních může zaznít pravomocný verdikt, že dodavatel na účtování zvýšené ceny nemá nárok.

[i] Pozor, zpráva se nesoustředí primárně na produkty s tzv. fixovanou cenou, u kterých je případná změna ceny upravena dalšími smluvními podmínkami, které dodavatel také nesmí porušit. Více se tématu věnuje například tato tisková zpráva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *