Vyhledat:

Zmapovali jsme nejčastější triky energošmejdů v době nouzového stavu

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR upozorňuje na příbězích spotřebitelů na nejčastější praktiky energošmejdů
 • Posílení práv spotřebitelů na energetickém trhu řeší vláda zatím bez výsledku od roku 2018
 • Pokud Sněmovna koncem ledna nepustí novelu energetického zákona do dalšího projednání, nepůjde už do voleb projednání stihnout a energošmejdům zůstane volné pole působnosti na další roky

 

Nepoctiví zprostředkovatelé na trhu s elektřinou a plynem tzv. enenergetičtí šmejdi ve stále větší míře zneužívají energetické aukce. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) zmapoval jejich nejčastější triky a praktiky a ukázal je na případech skutečných spotřebitelů. Snaží se tak apelovat na poslance, aby 26. ledna schválili novelu energetického zákona alespoň v prvním čtení.

„Energošmejdi se dnes cítí beztrestní. Neplatí na ně ani hrozba sankcí od České obchodní inspekce. Dobře si spočítali, že se jim jejich řádění vyplatí a zahojí se na nás spotřebitelích. Dokud nedostanou regulační orgány dostatečně účinné páky, například v podobě povinné registrace zprostředkovatelů, které obsahuje novela energetického zákona, energošmejdů se zcela nezbavíme. Žádáme poslance, aby legislativní proces neprotahovali, protože energošmejdi dokáží zneužít úplně vše, včetně koronavirové krize. Z hlediska platnosti novely už včera bylo pozdě,“ konstatoval Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Příběh 1

Pan Václav byl zákazníkem innogy, ale zajímalo jej, zda by mohl ušetřit. Podepsal proto zprostředkovateli přihlášku k aukci. Ta ale ve skutečnosti dávala aukční společnosti plnou moc vybrat panu Václavovi nového. Za půl roku pana Václava navštívil další prodejce, který jej přesvědčil, že jeho smlouva je ještě výhodnější. Pan Václav se proto rozhodl uzavřít novou smlouvu s ním. Uvěřil přitom slibům prodejce, že za něj vše vyřídí a zajistí, aby byla předchozí smlouva ukončena bez sankce. Ten svůj slib nejen, že nesplnil, ale musel si být vědom, že ani nemůže, protože v případě přihlášky k aukci je možnost odstoupit pouze 14 dní od jejího podpisu.

Tím, že pan Václav takto podepsal více smluv, ztratil přehled, se kterou společností má sjednanou smlouvu. Existovala zde první přihláška k aukci, kde měl vybraného dodavatele, a současně druhá přihláška s rovněž vybraným dodavatelem. Protože navíc aukční společnost na základě plné moci za něj podepsala smlouvu osobně na kontaktním místě, přišel pan Václav i o možnost odstoupit od smlouvy s dodavatelem. Vše skončilo vystavením pokuty za zmařenou změnu dodavatele jak od aukční společnosti, tak i od nového dodavatele.

Příběh 2

Paní Milena byla nejprve telefonicky kontaktována, že jí u ČEZu chybí nějaký podpis na dokumentu a že pracovníci jsou nedaleko. Oznámili jí, že přijedou k ní domů podpis vyřídit. K paní Mileně dorazily dvě pracovnice a sdělily jí, že zastupují všechny dodavatele, včetně ČEZu. Paní Milena ale věděla, že s ČEZem v poslední době nic neřešila, a proto si od nich vyžádala vizitku. Z té ke svému překvapení zjistila, že vůbec nešlo o ČEZ, ale o jiného, jí do té doby neznámého dodavatele. Paní Milena dodnes nechápe, kde cizí lidé vzali její údaje. Má strach, že budou zneužity a že bude muset platit nějakou pokutu.

Příběh 3

Pan Tomáš byl v říjnu 2019 telefonicky osloven zprostředkovatelem s nabídkou výběru zaručeně levnějšího dodavatele energií. V tu dobu byl vlastníkem nemovitosti na Třebíčsku, kde od společnosti E.ON Energie odebíral elektřinu a zemní plyn. Následující den u něj doma zazvonil kurýr s žádostí o podpis zásilky obsahující zmocnění pro tohoto zprostředkovatele. Pan Tomáš se dotazoval na bližší informace k nové smlouvě, cenám, procesu změny dodavatele. Dostal neurčitou odpověď, ve smyslu, že až nějakého levného dodavatele zprostředkovatel vybere, vše mu pošlou.

Do dnešního dne tak ani jedna strana neučinila, byť na základě zmíněné plné moci zprostředkovatele za něj novou smlouvu uzavřela, a to hned 21.10.2019. O tři týdny později nový dodavatel na základě zplnomocnění poslal výpověď smlouvy u E.ONu. V březnu 2020 pan Tomáš E.ON informoval, že chce nemovitost prodat a do té doby zůstat jeho zákazníkem. Přes léto nemovitost opravdu prodal a chystal se kontaktovat zprostředkovatele s tím, že už mu dodavatele hledat nemusí, protože není vlastníkem daného odběrného místa.

První zásilka od zprostředkovatele ho překvapila, neobsahovala ani informaci o novém dodavateli, ani potvrzení zrušení smlouvy, ale fakturu se smluvní pokutou na 10 000 Kč. Neúspěšně se proto snažil odesílateli dovolat, chtěl vysvětlení, avšak neúspěšně. Jako poslední možnost pomoci zvolil obrátit se na E.ON. Společnost podala za pana Tomáše reklamaci i s podklady z katastru, dokazujícími změnu vlastníka nemovitosti. Po dvou měsících přišla bez dalšího vysvětlení informace, že faktura byla stornována.

„S oběťmi energošmejdů se poctiví dodavatelé elektřiny a plynu setkávají každý den. Stále častěji se stává, že spotřebitelé ani netuší, co ve skutečnosti podepisují. Buď si nejsou vůbec vědomi, že se přihlašují do aukce, nebo na ně čeká řada háčků,“ přiblížil T. Prouza.  

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR dal dohromady čtyři kategorie nejběžnějších nekalých praktik energetických šmejdů.

Čtyři kategorie praktik šmejdů:

 1. Falešné představení se za účelem dostat se k zákazníkovi
  • Vydávají se za zástupce externího úřadu – Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce, Česká pošta …
  • Vystupují jménem spotřebitelova stávajícího dodavatele – nabízejí kontrolu faktur, smluv, měřidel. Případně se zákazníků ptají, zda jim už přišla nová smlouva a v případě záporné odpovědi jim dají podepsat smlouvu u jiného dodavatele.
 2. Ošizení
  • Váš současný dodavatel končí/zkrachoval, budete bez dodávek
  • Máte dva dodavatele, musíme vybrat jednoho – s nejnižší cenou
  • Vybereme Vám nejlepší cenu – ale v obchodních podmínkách uvádějí, že cena bude levnější jen oproti standardnímu ceníku dominantního dodavatele (Česká srovnávací)
  • Podepište mi, že jsem vás navštívil nebo že jsem vám předal roušku, ale k podpisu dají novou smlouvu a plnou moc
 3. Amorálnost
  • Oslovování starých/zmatených, nesvéprávných, osob bez vztahu k odběrnému místu
  • Přestože zákazník sdělí, že už podepsal smlouvu někomu jinému, a prodejce si je vědom toho, že zákazník dostane pokutu, stejně ho přesvědčí k podpisu další smlouvy
 4. Zneužití právních kliček
  • Přeprodeje aukčních smluv mezi dalšími aukcemi
  • Kromě přihlášek k aukci se nově zřizují i příkazní smlouvy
  • Změna ceny při prolongaci – podání výpovědi z důvodu změny ceny
  • Obchodní podmínky, ze kterých je možné se jen velmi obtížné vyvázat pod hrozbou velmi vysokých pokut

 

„Abychom na chování nepoctivých zprostředkovatelů upozornili, spustili jsme loni na podzim informační web nazvaný Šmejdům zmar,“ uzavřel T. Prouza. Kromě příběhů konkrétních podvedených spotřebitelů, mají zákonodárci i široká veřejnost možnost se na adrese http://smejdumzmar.cz přehledným způsobem se seznámit s přínosy novely energetického zákona v boji s nepoctivými zprostředkovateli na trhu s elektřinou a plynem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *